คอร์ดเพลง อ้ายโสด – โทนี่ แปดแสนซาวด์ Feat. แร็พอีสาน

  
Text   

คอร์ดเพลง อ้ายโสด

คอร์ดเพลง อ้ายโสด - โทนี่ แปดแสนซาวด์ Feat. แร็พอีสาน

เพลง อ้ายโสด (คอร์ด)

ศิลปิน : โทนี่ แปดแสนซาวด์

แนวเพลง : #อีสาน

Single : โทนี่ แปดแสนซาวด์ อ้ายโสด

คีย์คอร์ดเพลง อ้ายโสด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
มีแ
A 
ฟนแล้วบ่น้อ 
 
อ้าย
E 
ขอถามแน
 
บ่อ
D 
ยากมีคนดูแลจั๊กคนแห
A 
น่บ่

INSTRU | F#m | F#m | C#m | C#m |
INSTRU | F#m | F#m | E | E |
INSTRU | D | E | C#m | F#m |
INSTRU | Bm | Bm | E | E |

 
พี่กะยังโ
A 
สดๆๆ 
 
อยากหาเ
E 
มียมาซ่อยแม่
 
นับเ
D 
งินเป็นเถ้าแก่ 
 
มื่อละล้
A 
านๆๆ
 
ที่
A 
นาล่ะมีเป็นแสนไฮ่อั่นว่ารถไ
E 
ถมีร้อยกว่าคัน
 
โตอ้
D 
ายเป็นคนขยันซื้อรถซื้อบ้
A 
านซื้อคอนโด

 
แต่พี่ยังโ
A 
สดๆๆ 
 
อนา
E 
คตต้องใหญ่โต
 
มูล
D 
พ่อล่ะบ่ค่อยอยากโชว์มีร้อยกว่าล้
A 
านๆๆ
 
แต่ก็
F#m 
ยังถ่าๆๆ 
 
มือนี่ละห
E 
นาได้ฮู้กัน
 
ต้องก
D 
ารจะปฎิสัมพันธ์ 
 
รักกันดู
A 
มั้ยมาลองดู

 
น้องห
A 
ล่าคนงาม 
 
จั๊กแมนผู้ไ
E 
คกว่าหมู่
 
ตอน
D 
นี้ถ้ายังบ่มีคู่ให้อ้ายไปซ่
A 
อยดำนาไหม
 
ซ่างมาง
A 
ามโพดโพซ่างมาโ
E 
ก้ถืกใจ
 
ต้องก
D 
ารเจ้าไปขี้ใส่ไฮ่ใส่นาให้แ
A 
นพอได้บ่ 
 
ได้
E 
บ่

 
มีแ
A 
ฟนแล้วล่ะบ่ 
 
อ้าย
E 
ขอถามแหน่
 
บ่อ
D 
ยากมีคนดูแล 
 
จั๊กค
A 
นแนบ่
 
โตอ้
A 
ายล่ะกะบ่มีไผ 
 
อยากได้ลูกใ
E 
ภ้มาให้อีพ่อ
 
พอได้บ่
D 
ๆๆ พอสิได้บ่ๆๆ  
E 
มาเป็นแฟนอ้
A 
าย.. 
 
 
E 

 
มีแ
A 
ฟนแล้วล่ะบ่ 
 
อ้าย
E 
ขอถามแหน่
 
บ่อ
D 
ยากมีคนดูแล 
 
จั๊กค
A 
นแนบ่
 
โตอ้
A 
ายล่ะกะบ่มีไผ 
 
อยากได้ลูกใ
E 
ภ้มาให้อีพ่อ
 
พอได้บ่
D 
ๆๆ พอสิได้บ่ๆๆ  
E 
มาเป็นแฟนอ้
A 
าย.. 
 
 
E 

 
อยาก
A 
มีคนมานอนสบตา
 
อยากให้เธอ
E 
มาร่วมทางฝัน
 
สัญ
D 
ญาจะมีเธอกับฉัน
 
ถ้าเป็นอย่างนั้น
A 
ก็คงจะดี
 
สี่ห้
A 
องละหัวใจอ้ายนี้
 
อยากให้คน
E 
ดีมาจับจอง
 
ฝากข่
D 
าวละฮอดพ่อแม่น้อง
 
ค่าดองของเ
E 
จ้า 
 
สิเอาทอใ
A 
ด๋.. 
 
 
E 

 
ถ้าได้เ
A 
ป็นแฟนเจ้าสิเอาเช้าเอาแลง
 
สิเอาใ
E 
จแก้มแดงให้มดแดงอิจฉา
 
สิซื้อ
D 
ยาทำใจให้น้องกินยามเหมื่อย
 
ว่าแต่เ
A 
จ้าขอมาสิจัดหาให้เหมิด
 
ผู้ห
A 
ญิงละมีมากนักหนา 
 
ผู้ห
E 
ญิงละมีมากนักหนา
 
อ้ายบ่หัว
E 
ซาสิฮักเจ้าผู้เดียว
 
อ้ายบ่หัวซาสิฮั
E 
กเจ้า.. 
 
ผู้เ
A 
ดียว..
E 

INSTRU | A | A | F#m | F#m | ( 2 Times )
INSTRU | Bm | E | A | E |

 
พี่กะยังโ
A 
สดๆๆ 
 
อยากหาเ
E 
มียมาซ่อยแม่
 
นับเ
D 
งินเป็นเถ้าแก่ 
 
มื่อละล้
A 
านๆๆ
 
ที่
A 
นาล่ะมีเป็นแสนไฮ่อั่นว่ารถไ
E 
ถมีร้อยกว่าคัน
 
โตอ้
D 
ายเป็นคนขยันซื้อรถซื้อบ้
A 
านซื้อคอนโด

 
น้องห
A 
ล่าคนงาม 
 
จั๊กแมนผู้ไ
E 
คกว่าหมู่
 
ตอน
D 
นี้ถ้ายังบ่มีคู่ให้อ้ายไปซ่
A 
อยดำนาไหม
 
ซ่างมาง
A 
ามโพดโพซ่างมาโ
E 
ก้ถืกใจ
 
ต้องก
D 
ารเจ้าไปขี้ใส่ไฮ่ใส่นาให้แ
A 
นพอได้บ่.. 
 
ได้
E 
บ่

 
มีแ
A 
ฟนแล้วล่ะบ่ 
 
อ้าย
E 
ขอถามแหน่
 
บ่อ
D 
ยากมีคนดูแลจั๊กค
A 
นแนบ่
 
โตอ้
A 
ายล่ะกะบ่มีไผ 
 
อยากได้ลูกใ
E 
ภ้มาให้อีพ่อ
 
พอได้บ่
D 
ๆๆ พอสิได้บ่ๆๆ  
E 
มาเป็นแฟนอ้
A 
าย.. 
 
 
E 

 
มีแ
A 
ฟนแล้วล่ะบ่ 
 
อ้าย
E 
ขอถามแหน่
 
บ่อ
D 
ยากมีคนดูแลจั๊กค
A 
นแนบ่
 
โตอ้
A 
ายล่ะกะบ่มีไผ 
 
อยากได้ลูกใ
E 
ภ้มาให้อีพ่อ
 
พอได้บ่
D 
ๆๆ พอสิได้บ่ๆๆ  
E 
มาเป็นแฟนอ้
A 
าย.. 
 
 
E 

 
ถ้าไ
A 
ด้เป็นแฟนเจ้าสิเอาเช้าเอาแลง
 
สิเอาใจแก้มแดงให้มดแดงอิจฉา
 
 
สิซื้อ
F#m 
ยาทำใจให้น้องกินยามเหมื่อย
 
ว่าแต่เจ้าขอมาสิจัดหาให้เหมิด
 
 
ผู้
Bm 
หญิงละมีมากนักหนา 
 
ผู้หญิง
E 
ละมีมากนักหนา
 
อ้ายบ่หัว
A 
ซาสิฮักเจ้าผู้เดียว
 
อ้ายบ่หัวซาสิ
E 
ฮักเจ้า 
 
ผู้เ
A 
ดียว…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง อ้ายโสด (คอร์ด)
ศิลปิน โทนี่ แปดแสนซาวด์
คำร้อง/ทำนอง : บ๊อบบี้ 3.50 บาท / แร็พอีสาน
อ้ายโสด - โทนี่ แปดแสนซาวด์ Feat. แร็พอีสาน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend