คอร์ดเพลง ทดลองใช้ – PUN BASHER (ปั้น แบชเชอร์)

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ทดลองใช้ – PUN BASHER


INTRO | Ab | Ab | Fm | Fm | Db | Db | Eb | Eb |

Ab 
 เธอไม่ต้องเกรงใจ ความรักที่ฉันให้ไป  
Fm 
 ไม่หวังอะไรตอบแทน
 
ไม่ต้องกั
Bbm 
งวลจะมีคนเรียกร้อง 
 
 
Bbm7M/A 
 ให้เธอมาควงแขน 
 
 
Bbm7/Ab 
 ถ้าเธอยังไม่แน่ใจ 
 
 
Eb 
Ab 
เป็นแค่เพียงบางคน ที่มีแค่ความจริงใจ  
Fm 
 และพร้อมทำดีกับเธอ
 
แค่อยาก
Bbm 
ดูแลเธอก็เท่านั้น 
 
 
Bbm7M/A 
 หวังดีอยู่เสมอ 
 
 
Bbm7/Ab 
 เพียงแค่เธอรับมันไป 
 
 
Eb 

 
* ไม่มีเหตุ
Cm 
ผลอะไร 
 
แค่
Db 
คนที่มันรัก 
 
ยินดี
Cm 
จะทำให้เธอไม่มี
Db 
การบังคับ
 
หั
Bbm 
วใจต้องการอะไร 
 
 
Ab 
ฉันแค่ทำตามใจ 
 
ไม่
Db 
ขออะไรจากเธอมาก
Eb 
มาย

 
** เศษหนึ่งส่วน
Ab 
ร้อยที่มีในใจของเธอนั้น 
 
จะมีเ
Fm 
หลือให้ฉันคนนี้บ้างรึเปล่า
 
ช่วยเ
Db 
อารักฉันไปไว้
Cm 
ใช้ตอนเธอเหงา 
 
เผื่อ
Gb 
ภายในใจเธอยังไม่มีใ
Eb 
คร
 
ส่วนใจของ
Ab 
ฉันมันมีให้เธอจนเกินร้อย 
 
ที่จะ
Fm 
คอยเพียงแต่เธอเรื่อย ๆ ไป
 
เป็นเ
Db 
พียงความหวังดีให้
Cm 
เธอทดลองใช้ 
 
สุด
Gb 
ท้ายจะรักไม่รักไม่เป็
Eb 
นไร
แค่รับไปก็พอ

INSTRU | Ab | Ab |

Ab 
 เป็นแค่เพียงบางคน ที่มีแค่ความจริงใจ  
Fm 
 และพร้อมทำดีกับเธอ
 
แค่อยาก
Bbm 
ดูแลเธอก็เท่านั้น 
 
 
Bbm7M/A 
 หวังดีอยู่เสมอ 
 
 
Bbm7/Ab 
 เพียงแค่เธอรับมันไป
Eb 

( *, **, ** )

( ** )

 
สุ
Gb 
ดท้ายถ้าตัวเธอนั้นไม่มี
Eb 
ใจ 
 
แค่รับไปก็พอ
Ab 

INSTRU | Ab | Db | Eb | Cm | Fm | Bbm | Gb | Eb | Eb |

Bbm7M

เนื้อเพลง
เธอไม่ต้องเกรงใจ ความรักที่ฉันให้ไป ไม่หวังอะไรตอบแทน
ไม่ต้องกังวลจะมีคนเรียกร้อง ให้เธอมาควงแขน ถ้าเธอยังไม่แน่ใจ
เป็นแค่เพียงบางคน ที่มีแค่ความจริงใจ และพร้อมทำดีกับเธอ
แค่อยากดูแลเธอก็เท่านั้น หวังดีอยู่เสมอเพียงแค่เธอรับมันไป

* ไม่มีเหตุผลอะไร แค่คนที่มันรัก ยินดีจะทำให้เธอไม่มีการบังคับ
หัวใจต้องการอะไร ฉันแค่ทำตามใจ ไม่ขออะไรจากเธอมากมาย

** เศษหนึ่งส่วนร้อยที่มีในใจของเธอนั้น จะมีเหลือให้ฉันคนนี้บ้างรึเปล่า
ช่วยเอารักฉันไปไว้ใช้ตอนเธอเหงา เผื่อภายในใจเธอยังไม่มีใคร
ส่วนใจของฉันมันมีให้เธอจนเกินร้อย ที่จะคอยเพียงแต่เธอเรื่อย ๆ ไป
เป็นเพียงความหวังดีให้เธอทดลองใช้ สุดท้ายจะรักไม่รักไม่เป็นไร
แค่รับไปก็พอ

(ดนตรี)

เป็นแค่เพียงบางคน ที่มีแค่ความจริงใจและพร้อมทำดีกับเธอ
แค่อยากดูแลเธอก็เท่านั้น หวังดีอยู่เสมอ เพียงแค่เธอรับมันไป

( *, **, ** )

เศษหนึ่งส่วนร้อยที่มีในใจของเธอนั้น
จะมีเหลือให้ฉันคนนี้บ้างรึเปล่า
ช่วยเอารักฉันไปไว้ใช้ตอนเธอเหงา เผื่อภายในใจเธอยังไม่มีใคร
ส่วนใจของฉันมันมีให้เธอจนเกินร้อย ที่จะคอยเพียงแต่เธอเรื่อย ๆ ไป
เป็นเพียงความหวังดีให้เธอทดลองใช้ สุดท้ายจะรักไม่รักไม่เป็นไร
สุดท้ายถ้าตัวเธอนั้นไม่มีใจ แค่รับไปก็พอ
ทดลองใช้ - PUN BASHER
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend