หน้าแรก » Seal Pillow » คอร์ดเพลง Fanclub – Seal Pillow

คอร์ดเพลง Fanclub – Seal Pillow

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง Fanclub (แฟนคลับ)
Seal Pillow


INTRO | A | D | C#m | Bm | ( 2 Times )

 ยังมีเวลาอีกตั้งมากมาย 
 
ให้เราได้
C#m 
เดินกันไปด้วยกั
Bm 
 อยู่อีกไม่ไกล 
 
สถ
Bm 
านีรถไฟ 
 
ดวงอาทิต
C#m 
ย์ลับตาลงตร
Bm 
งนั้น

 เมื่อก่อนที่เราไ
Bm 
ม่ได้สนใจ 
 
ไม่ได้ทั
C#m 
กทายลืมชื่อเธอด้ว
Bm 
ยซ้ำ
 ก็อาจจะมีสิ่
Bm 
งที่ตั้งใจ 
 
แต่ไ
C#m 
ม่เคยจะได้ลอ
Bm 
งทำ

 
*  
แต่ไม่ช้าเร
Bm 
าคง ต้องห่างไกล  
C#m 
 หากไม่รู้เธออ
ยู่ไหน
แต่หน้าร้อนนี้ยั
Bm 
งไม่ผ่านไป 
 
 
C#m 
 อยู่เป็นเพื่อนกันได้
ไหม

 
**  
สักวันหนึ่งเธอค
Bm 
งจะมา 
 
ก็จ
C#m 
ะคอยมองห
Bm 
าเธอ
ฉันก็คงคิ
Bm 
ดถึงทุกวัน 
 
จะจั
C#m 
บมือกันเมื่อได้เ
Bm 
จอ

( ** )

INSTRU | C#m | Bm | E | Bm |
INSTRU | D | C#m | Bm | E D | C#m | Bm | Bm |

( *, **, ** )

OUTRO | A | Bm | A | D | ( 3 Times ) | Amaj7 |

เนื้อเพลง
ยังมีเวลาอีกตั้งมากมาย
ให้เราได้เดินกันไปด้วยกัน
อยู่อีกไม่ไกล สถานีรถไฟ
ดวงอาทิตย์ลับตาลงตรงนั้น

เมื่อก่อนที่เราไม่ได้สนใจ
ไม่ได้ทักทายลืมชื่อเธอด้วยซ้ำ
ก็อาจจะมีสิ่งที่ตั้งใจ
แต่ไม่เคยจะได้ลองทำ

แต่ไม่ช้าเราคง ต้องห่างไกล
หากไม่รู้เธออยู่ไหน
แต่หน้าร้อนนี้ยังไม่ผ่านไป
อยู่เป็นเพื่อนกันได้ไหม

สักวันหนึ่งเธอคงจะมา
ก็จะคอยมองหาเธอ
ฉันก็คงคิดถึงทุกวัน
จะจับมือกันเมื่อได้เจอ

สักวันหนึ่งเธอคงจะมา
ก็จะคอยมองหาเธอ
ฉันก็คงคิดถึงทุกวัน
จะจับมือกันเมื่อได้เจอ

แต่ไม่ช้าเราคง ต้องห่างไกล
หากไม่รู้เธออยู่ไหน
แต่หน้าร้อนนี้ยังไม่ผ่านไป
อยู่เป็นเพื่อนกันได้ไหม

สักวันหนึ่งเธอคงจะมา
ก็จะคอยมองหาเธอ
ฉันก็คงคิดถึงทุกวัน
จะจับมือกันเมื่อได้เจอ

สักวันหนึ่งเธอคงจะมา
ก็จะคอยมองหาเธอ
ฉันก็คงคิดถึงทุกวัน
จะจับมือกันเมื่อได้เจอ
สมาชิกSeal Pillow
1. เฉลิม – ร้องนำ
2. อารอน – กีต้าร์
3. ปกรณ์ – เบส
4. มั่มซ่า – กีต้าร์
5. อารยา – กลอง
Fanclub - แฟนคลับ - Seal-Pillow
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :