หน้าแรก » Noy Thaithulee » คอร์ดเพลง What do you want? – Noy Thaithulee (นอย ไทยธุลี)

คอร์ดเพลง What do you want? – Noy Thaithulee (นอย ไทยธุลี)


 
Tr
Em 
ump, What do you w
ant?
 
For I w
ant 
 
p
eace in my l
Em 
ife.
 
A
Em 
ssad, What do you w
ant?
 
For I w
ant nobody to  
B7 
die.

 
P
Em 
utin, What do you w
ant
 
For I w
ant 
 
th
is world to be b
Em 
right.
 
K
Em 
im,What do you w
ant?
 
As I just w
ant everyone s
B7 
mile.

 
L
Em 
ife is too short, L
ove is real long
 
No
thing belongs to an
B7 
yone
 
W
Em 
hy we don’t strive f
or better world
 
F
or all the people, Do y
B7 
ou?

Em 
Xhi, what do you w
ant?
 
For I w
ant 
 
m
ankind to u
Em 
nite.
 
L
Em 
eaders, How do you th
ink,
 
what will you b
ring when you d
B7 
ie?

INSTRU | Em | D | C | B7 |

 
L
Em 
ife is too short, L
ove is real long
 
No
thing belongs to an
B7 
yone
 
W
Em 
hy we don’t strive f
or better world
 
F
or all the people, Do y
B7 
ou?

 
Le
Em 
aders, what do you w
ant?
 
For I w
ant 
 
ma
nkind to u
Em 
nite.
 
All G
Em 
uys, How do you th
ink,
 
what will you br
ing when you d
B7 
ie? 
 
..
Em 

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

Lyrics / Melody / Composes by Noy Thaithulee
Guitar and bass by Noy Thaithulee
Piano and Drum by Noy Thaithulee

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา