คอร์ดเพลง พี่มีแต่ให้ – เอกชัย ศรีวิชัย


Capo #1
INTRO | F#m | E | A F#m | Bm |
INTRO | Bm | F#m | Bm | F#m E |

พี่ 
 
คน
C#m 
นี้นั้นมีแต่
F#m 
ให้
เจ้าไฉนไม่เคยใ
C#m 
ห้พี่
 
อยากได้อะ
F#m 
ไรหาให้ทัน
ที
 
ให้เจ้ามากอย่าง
นี้ 
 
ไม่
F#m 
ดีอีกหรือ
Bm 
แม่คุณ..  

พี่ 
 
คน
C#m 
นี้นั้นมีแต่
F#m 
ให้
เจ้าไฉนเห็นพี่เ
C#m 
ป็นหุ่น
 
เจ้าได้กำ
F#m 
ไรรู้ไหมใครขาด
ทุน
 
ดอกเบี้ยความรักสิ้น
สูญ 
 
ต้น
F#m 
ทุนรักก็ไม่
เห็น

Bm 
ทำเหมือน
พี่ไม่มี
Bm 
หัวใจ
F#m 
ใคร 
 
นะ
ใครที่ช้ำไม่
F#m 
เป็น
 
ให้เจ้าหมดแล้ว พี่ไม่
แคล้วต้อง
C#m 
ลำเค็ญ
 
หรือเป็นกรรม ของ
F#m 
เราคอยเฝ้า
Bm 
ราวี…  

พี่ 
 
วัน
C#m 
นี้พี่ก็ยัง
F#m 
ให้
เจ้าวันไหนเจ้าจะใ
C#m 
ห้พี่
 
ให้ความจริง
F#m 
ใจ ให้ความรัก พี่
บ้างซิ
F#m 
ให้เจ้ามากอย่าง
นี้ 
 
ให้
F#m 
พี่ไม่ได้เชียว
หรือ

INSTRU | F#m | E | A F#m | Bm |
INSTRU | Bm | F#m | Bm | F#m E |

พี่ 
 
วัน
C#m 
นี้พี่ก็ยัง
F#m 
ให้
เจ้าวันไหนเจ้าจะใ
C#m 
ห้พี่
 
ให้ความจริง
F#m 
ใจ ให้ความรัก พี่
บ้างซิ
F#m 
ให้เจ้ามากอย่าง
นี้ 
 
ให้
F#m 
พี่ไม่ได้เชียว
หรือ

OUTRO | Bm C#m | F#m E | F#m |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

พี่มีแต่ให้ – เอกชัย ศรีวิชัย