คอร์ดเพลง คบซ้อน – MR.AoM

  
Text   

INTRO | E | A | E | A |

 
 
ฉันรู้ตัวดีว่าฉันไม่คว
รสงสัย
 
 
G#m 
เพราะรู้ว่าเธอคงยากจะอ
ธิบาย
 
 
ที่ทิ้งฉันไว้ในโลกที่หล
บใคร 
 
 
 
G#m 
ฉันคิดไปเอง 
 
หรือคิดมากไป
ไหมเธอ..
.

 
ฉั
G#m 
นอ่อนแรงเหลื
C# 
อเกิน
 
ฉั
นเริ่มไม่ไห
ว..

 
แอบอยู่ข้างเดี
ยว 
 
เป็นคนที่เธอไม่เคยเปิด
 
แอบอยู่ข้างเดีย
ว ลับ ๆ เธอเรี
ยกก็ต้องไป
 
ต้องอยู่มืด  
G#m 
ๆ ลึก ๆ ต้องหล
C# 
บต้องซ่อนไว้
 
บอกทีว่า
F#m 
ทำไม.. 
 
 
หรือเธอคบซ้อนใคร

INSTRU | E | A | E | A |

 
 
ไม่รู้ทำไมที่เธอยังเก็
บฉันไว้
 
 
G#m 
ทุกครั้งที่เจอใคร ๆ ทำไม
ต้องอาย
 
 
ถ้ารักกันจริงแล้วเธอจะปิ
ดทำไม
 
 
G#m 
ถ้าไม่มีใจก็ปล่อยกันไป
นะเธอ..
.

 
ฉั
G#m 
นอ่อนแรงเหลื
C# 
อเกิน
 
ฉั
นเริ่มไม่ไห
ว..

 
แอบอยู่ข้างเดี
ยว 
 
เป็นคนที่เธอไม่เคยเปิด
 
แอบอยู่ข้างเดีย
ว ลับ ๆ เธอเรี
ยกก็ต้องไป
 
ต้องอยู่มืด  
G#m 
ๆ ลึก ๆ ต้องหล
C# 
บต้องซ่อนไว้
 
บอกทีว่า
F#m 
ทำไม.. 
 
 
หรือเธอคบซ้อน..

INSTRU | A | B | C#m | E |
INSTRU | F#m | B | A | B |

 
แอบอยู่ข้างเดี
ยว 
 
เป็นคนที่เธอไม่เคยเปิด
 
แอบอยู่ข้างเดีย
ว ลับ ๆ เธอเรี
ยกก็ต้องไป
 
ต้องอยู่มืด  
G#m 
ๆ ลึก ๆ ต้องหล
C# 
บต้องซ่อนไว้…
F#m 
 

 
แอบอยู่ข้างเดี
ยว 
 
เป็นคนที่เธอไม่เคยเปิด
 
แอบอยู่ข้างเดีย
ว ลับ ๆ เธอเรี
ยกก็ต้องไป
 
ต้องอยู่มืด  
G#m 
ๆ ลึก ๆ ต้องหล
C# 
บต้องซ่อนไว้
 
บอกทีว่า
F#m 
ทำไม.. 
 
 
หรือเธอคบซ้อน.
..

 
หรือเธอไม่มี
ใจ..  

 
ต้องอยู่มืด  
G#m 
ๆ ลึก ๆ ต้องหล
C# 
บต้องซ่อนไว้
 
บอกทีว่า
F#m 
ทำไม..
. หรือเธอคบซ้อน
..ใคร…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

SINGLE : คบซ้อน
ARTIST : MR.AoM
LABLE : 2Brothers
Lyrics & Melody : ต้อง พริกไทย
Arrange : Flipper
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend