หน้าแรก » Labanoon (ลาบานูน) » คอร์ดเพลง รอ – Labanoon (ลาบานูน)

คอร์ดเพลง รอ – Labanoon (ลาบานูน)


INTRO | G D | Em | C D | G D |

 
จากวัน
นั้น  
วันที่เธอพ่
Em 
ายแพ้
 
และในวัน
นี้  
วันที่เธอเ
Em 
สียใจ
 
ขอให้เ
ธอรู้ว่าฉั
นยังอ
ยู่ข้างเ
Em 
ธอ
 
จะค
อยให้เธอมี
แรงสู้ต่อไ
ป  

 
หากวัน
นั้น  
วันที่เธอท้
Em 
อใจ
 
และในวัน
นี้  
วันที่เธอร้
Em 
องให้
 
ขอให้เ
ธอรู้ว่าฉั
นยังอ
ยู่ไม่ไ
Em 
กล
 
จะอ
ยู่ใกล้ใกล้ไม่ไ
กลห่างจากเ
ธอ

 
*  
คงจะมี
ซักวัน 
 
เธอ
คงพบแส
Em 
งสว่าง
ขอให้เธอ
ก้าวไป 
 
ด้วย
ใจที่เข้มแข็ง

 
**  
อยากบอกให้
เธอรู้
 
ว่า
ฉัน 
 
 
จะรอจะอ
Em 
ยู่ข้างเ
ธอ
 
จะ
รอจะคอยพบเ
ธอตลอดไ

 
จะอยู่กับเ
ธอ  
เหมือนดาวอยู่
Em 
บนฟ้า
 
จะส่องประ
กาย
ลงมา 
 
ไม่
Em 
มีวันดับลง
 
ขอให้เ
ธอนั้น 
 
กับด
าว 
 
ที่อ
ยู่บน
Em 
ฟ้า
 
คงสัก
วันวันที่เธอรอค
อยจะมา
ถึง  

INSTRU | G D | Em | G D | Em |
INSTRU | C D | G D Em D | C D | G |

( * ) ( ** ) ( ** )

OUTRO | C D | G | G |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

รอ – ลาบานูน (LABANOON)
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :