คอร์ดเพลง แต่ – OHM THECAT

  
Text   

คอร์ดเพลง แต่ OHM THECAT

OHM THECAT

คอร์ดเพลง แต่

ศิลปิน : OHM THECAT

แนวเพลง : #สตริง

Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง แต่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง แต่ - OHM THECAT
คอร์ด

 
แต่ขอเวลา
 ให้ฉันได้ลืมเธอ
C#m 
หน่อย
 
อาจยังคิดถึง
Bm 
บ่อย ๆ ก็เรา
นะเพิ่งเลิก
กัน
 
จะให้ทำใจวั
นเดียว 
 
แล้วลืมเธอไป
 
ไม่ง่าย
C#m 
 อย่างนั้น
F#m 
 รักเราต่างกัน
Bm 
 
 
เธอหมด
Dm 
รักฉัน 
 
แต่ฉัน
รักหมดหัวใจ

INSTRU | D | C#m F#sus4 F# | Bm | E |

 
สิ่ง
ที่เธอทำไป 
 
ไม่เข้าใจจ
C#m 
ริง 
 
 
ยัง
Bm 
ไม่พอใช่ไหม
 ที่ฉันให้ไ
 
กลับ
มาคิดทบทวน
 
ทุก ๆ คำ
C#m 
ทุกสิ่ง 
 
ย้ำเตือน
F#sus4 
หัวใจ
F# 
 
ว่าฉัน
Bm 
ยังดีไม่พอใช่ไหมที่เธอ 
 
ทิ้ง
กัน
 
ในเ
มื่อถึงวันนี้ที่เรา 
 
ต้อง
C#m 
จบ
 
ฉัน
Bm 
ก็จะเคารพ
 ทุก ๆ การตัด
สินใจ
 
แม้ว่
าฉันต้องเจ็บ 
 
แม้ว่
C#m 
าฉันต้องเสีย
F#sus4 
ใจ
F# 
 
แต่ก็ไม่เ
Bm 
ป็นไร 
 
จะพยายาม
ทำใจแล้วกัน

 
แต่ขอเวล
า ให้ฉันได้ลืมเธอ
C#m 
หน่อย
 
อาจยังคิดถึง
Bm 
บ่อย ๆ ก็เรา
นะเพิ่งเลิก
กัน
 
จะให้ทำใจวั
นเดียว 
 
แล้วลืมเธอไป
 
ไม่ง่าย
C#m 
 อย่างนั้น
F#m 
 รักเราต่างกั
Bm 
 
เธอหมด
Dm7 
รักฉัน 
 
แต่ฉัน
รักหมดหัวใจ

INSTRU | D | C#m | Bm E | A |
INSTRU | D | C#m F#sus4 F# | Bm D | E |

 
แต่ขอเวล
า ให้ฉันได้ลืมเธอ
C#m 
หน่อย
 
อาจยังคิดถึง
Bm 
บ่อย ๆ ก็เรา
นะเพิ่งเลิก
กัน
 
จะให้ทำใจวั
นเดียว 
 
แล้วลืมเธอไป
 
ไม่ง่าย
C#m 
 อย่างนั้น
F#m 
 รักเราต่างกั
Bm 
น          

 
แค่ขอเวลา
 ให้ชินกับการหมด
C#m 
หวัง
 
กับการ
Bm 
ต้องเดินลำพัง
 ด้วยความเปลี่ยวเหงา
ใจ
 
ช่วยให้เ
วลาเยียวยาสักหน่อย
 
แล้วฉัน
C#m 
จะจากเธอไป
F#sus4 
 
F# 
 
จะไม่กลับ
Bm 
มา 
 
รบกวน
หัวใจเธออีก
เลย

INSTRU | D | C#m | Bm | E | A |

เนื้อเพลง
สิ่งที่เธอทำไปไม่เข้าใจเลยจริงๆ.
ยังไม่พอใช่ไหมที่ฉันให้ไป
กลับมาคิดทบทวนทุกๆคำทุกสิ่ง ย้ำเตือนหัวใจ.
ว่าฉันยังดีไม่พอใช่ไหมที่เธอทิ้งกัน

ในเมื่อถึงวันนี้ที่เราต้องจบ.
ฉันก็จะเคารพทุกๆการตัดสินใจ
แม้ว่าฉันต้องเจ็บ. แม้ว่าฉันต้องเสียใจ
แต่ก็ไม่เป็นไร จะพยายามทำใจแล้วกัน

*แต่…ขอเวลาให้ฉันได้ลืม เธอ หน่อย.
อาจยังคิดถึงบ่อยบ่อยก็เรานะเพิ่งเลิกกัน
จะให้ทำใจวันเดียวแล้วลืมเธอไป. ไม่ง่ายอย่างนั้น.
รักเราต่างกัน. เธอหมดรักฉัน แต่ฉันรักหมดหัวใจ

ซ้ำ*|**

แค่ขอเวลา. ให้ชินกับการหมดหวัง.
กับการต้องเดินลำพัง ด้วยความเปลี่ยวเหงาใจ
ช่วยให้เวลาเยียวยาสักหน่อยแล้วฉันจะจากเธอไป.
จะไม่กลับมารบกวนหัวใจเธออีกเลย
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง แต่
ศิลปิน OHM THECAT
คำร้อง/ทำนอง Peet Model
เรียบเรียง ผไท ทองลิ้ม
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend