หน้าแรก » โยชิ บังเอิญ » คอร์ดเพลง จบกันแค่นี้ – โยชิ บังเอิญ

คอร์ดเพลง จบกันแค่นี้ – โยชิ บังเอิญ

คอร์ดเพลง จบกันแค่นี้ โยชิ บังเอิญ

คอร์ดเพลง จบกันแค่นี้
แนวเพลง #สตริง

คีย์คอร์ดเพลง จบกันแค่นี้ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

จบกันแค่นี้ คอร์ด

INTRO | Bb | Am | Gm | Bb C |

 
สายตาของเ
ธอ 
 
ที่มองเขาคนนั้
Am 
นอยู่
 
ไม่บอกฉันก็พ
Gm 
อรู้ 
 
ว่าเ
ธอนั้นคิดอะไ
 
อยู่กับ
Bb 
ฉันแล้
Bbm 
วเธอ 
 
 
Am 
ยังส่งสายตาใ
Dm 
ห้ใคร
 
ไม่เกร
Gm 
งใจ 
 
ฉันเ
Bb 
ลยแม้สักนิดเ
ดียว

 
หลายครั้งหลายค
รา 
 
ที่เธอแอบนอกใจ
Dm 
ฉัน
 
โกหกฉันไปวัน  
Gm 
วัน 
 
เธออย่า
คิดว่าฉันไม่รู้
 
ปากเธอบ
Bb 
อกรัก
ฉัน 
 
ลับ
Am 
หลังเธอแอบมี
Dm 
ชู้
 
แล้วจะ
Gm 
คบกันอยู่ 
 
ต่อไ
ปทำไม
กัน

 
* ฉันคงไม่อ
Bb 
าจจะทนอีกแ
ล้ว
 
พอเสี
Am 
ยทีจากวันนี้
Dm 
ไป
 
เธอจะ
Gm 
รักใครชอบใ
Bb 
คร 
 
ไม่เกี่ยวกับ
ฉัน

 
** จบกันแค่
Bb 
นี้ 
 
ฉันขอเป็นคนที่เดินจา
Am 
กไป
 
ทนอยู่ไม่
Gm 
ไหว 
 
กับคนหลายใ
จที่ลวงหลอก
กัน
 
ฉันทุ่
Bb 
มเทให้เธอทุกสิ่ง 
 
แต่เธอไ
Am 
ม่จริงใจต่
Dm 
อฉัน
 
ขอ
Gm 
จบแค่นี้แล้วกัน 
 
เธอจะมีใ
Bb 
ครกี่คนก็ช่
าง
 
มันเรื่องของเ
ธอ

INSTRU | C |

 
รักเดียวไม่
พอ รักใครจริง จริง ไม่
Dm 
เป็น
 
ไม่อยากเจอ ก็ได้เ
Bb 
ห็น 
 
รักแท้
มีจริงอยู่ไห
 
รักลวงห
Bb 
ลอกไม่เ
Bbm 
อา 
 
อย่า
Am 
งที่เธอนั้นมี
Dm 
ให้
 
ชาติ
Gm 
นี้ชาติไหน 
 
อย่า
Bb 
ได้พบเ
จออีกเ
ลย

INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm Bb | C |

( * ) ( ** ) ( ** )

 
จะคบกับใ
Bb 
ครกี่คนก็ช่
าง
 
มันเรื่องของเ
ธอ…

OUTRO | Bb | Am | Gm C | F |

เนื้อเพลง จบกันแค่นี้
สายตาของเธอ ที่มองเขาคนนั้นอยู่
ไม่บอกฉันก็พอรู้ ว่าเธอนั้นคิดอะไร
อยู่กับฉันแล้วเธอ ยังส่งสายตาให้ใคร
ไม่เกรงใจ ฉันเลยแม้สักนิดเดียว

หลายครั้งหลายครา ที่เธอแอบนอกใจฉัน
โกหกฉันไปวัน วัน เธออย่าคิดว่าฉันไม่รู้
ปากเธอบอกรักฉัน ลับหลังเธอแอบมีชู้
แล้วจะคบกันอยู่ ต่อไปทำไมกัน

* ฉันคงไม่อาจจะทนอีกแล้ว
พอเสียทีจากวันนี้ไป
เธอจะรักใครชอบใคร ไม่เกี่ยวกับฉัน

** จบกันแค่นี้ ฉันขอเป็นคนที่เดินจากไป
ทนอยู่ไม่ไหว กับคนหลายใจที่ลวงหลอกกัน
ฉันทุ่มเทให้เธอทุกสิ่ง แต่เธอไม่จริงใจต่อฉัน
ขอจบแค่นี้แล้วกัน เธอจะมีใครกี่คนก็ช่าง
มันเรื่องของเธอ

( ดนตรี )

รักเดียวไม่พอ รักใครจริง จริง ไม่เป็น
ไม่อยากเจอ ก็ได้เห็น รักแท้มีจริงอยู่ไหม
รักลวงหลอกไม่เอา อย่างที่เธอนั้นมีให้
ชาตินี้ชาติไหน อย่าได้พบเจออีกเลย

( ดนตรี )

( * ) ( ** ) ( ** )

จะคบกับใครกี่คนก็ช่าง
มันเรื่องของเธอ…
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ จบกันแค่นี้
เพลง จบกันแค่นี้
ศิลปิน โยชิ บังเอิญ
คำร้อง/ทำนอง ติ่ง ศิรวัฒน์
เรียบเรียง HD สตูดิโอ
 โฆษณา