คอร์ดเพลง ผู้วิเศษ – เวสป้า ft.พริกไทย

  
Text   

คอร์ดเพลง ผู้วิเศษ เวสป้า ft.พริกไทย

คอร์ดเพลง ผู้วิเศษ
ศิลปิน เวสป้า

คีย์คอร์ดเพลง ผู้วิเศษ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง ผู้วิเศษ - เวสป้า Ft.พริกไทย
เพลง ผู้วิเศษ คอร์ด

INTRO | Bb | Am Dm | Gm | C |
INTRO | Bb | Am | Gm C | Fmaj7 |

 
ฉันจะทำทุกอย่าง
Bbmaj7 
 
ถ้าหากว่าทำแล้วมันจะได้ใ
Am 
 
และฉันจะทำทุกอย่าง
Gm 
 
และก็จะทำ
ทุกทาง 
 
สุดหัว
Fmaj7 
ใจ
 
ไม่ว่าทางไหน
Bb 
 ก็ตาม 
 
ไม่ว่าอย่างไร
Am 
 
ถ้าสิ่งนั้นมันทำให้เธอได้สุข
Gm 
ใจ    
 
 
 
ให้เธอไม่ต้องกังวล
Fmaj7 

 
แม้ฉันมีเวทมน
Bbmaj7 
ตร์
 
และแม้มีพรวิเศษ
Am 
ใด
 
ฉันก็จะไม่ใช้มั
Gm 
นดลจิตใจ
 
ให้เธอรักฉัน
Fmaj7 
 
แม้เป็นผู้วิเศษ
Bbmaj7 
 
 
แต่ฉันก็จะยอมสละ
Am 
ไป
 
จะใช้แค่เพียงหัวใจ
Gm 
ที่ซื่อสัตย์
 
ให้กั
บเธอเท่านั้น
Fmaj7 

 
ฉันจะทำทุกอย่าง
Bbmaj7 
 
ถ้าหากว่าทำแล้วมันจะได้ใ
Am 
 
และฉันจะทำทุกอย่าง
Gm 
 
และก็จะทำ
ทุกทาง 
 
สุดหัว
Fmaj7 
ใจ
 
ไม่ว่าทางไหน
Bb 
 ก็ตาม 
 
ไม่ว่าอย่างไร
Am 
 
ถ้าสิ่งนั้นมันทำให้เธอได้สุข
Gm 
ใจ    
 
 
 
ให้เธอไม่ต้องกังวล
Fmaj7 

 
แม้ฉันมีเวทมน
Bbmaj7 
ตร์
 
และแม้มีพรวิเศษ
Am 
ใด
 
ฉันก็จะไม่ใช้มั
Gm 
นดลจิตใจ
 
ให้เธอรักฉัน
Fmaj7 
 
แม้เป็นผู้วิเศษ
Bbmaj7 
 
แต่ฉันก็จะยอมสละ
Am 
ไป
 
จะใช้แค่เพียงหัวใจ
Gm 
ที่ซื่อสัตย์
 
ให้กั
บเธอเท่านั้น
Fmaj7 
 

  รั
กเหมือนลมและอากาศ
 
ที่อ
Dm 
าจจะมองมันไม่เห็น
 
และจับต้องมันจริง
ๆ 
 
นั้นไม่ได้
 
Eb 
ละคือลมและอากาศ
 
ที่เ
Cm 
รา 
 
จะ
Dm 
ขาด 
 
มัน
 ไป 
 
ก็ไ
ม่ได้

INSTRU | Fmaj7 | Fmaj7 |
INSTRU | Fmaj7 F7 | Dbmaj7 | Dbmaj7 |
INSTRU | Gbmaj7 | Gbmaj7 | Ebmaj7 | C |

 
แม้ฉันมีเวทมน
Bbmaj7 
ตร์
 
และแม้มีพรวิเศษ
Am 
ใด
 
ฉันก็จะไม่ใช้มั
Gm 
นดลจิตใจ
 
ให้เธอรักฉัน
Fmaj7 
 
แม้เป็นผู้วิเศษ
Bbmaj7 
 
 
แต่ฉันก็จะยอมสละ
Am 
ไป
 
จะใช้แค่เพียงหัวใจ
Gm 
ที่ซื่อสัตย์
 
ให้
แค่เธอรักฉัน
Fmaj7 
 

เนื้อเพลง ผู้วิเศษ
ฉันจะทำทุกอย่าง
ถ้าหากว่าทำแล้วมันจะได้ใจ
และฉันจะทำทุกอย่าง
และก็จะทำทุกทาง สุดหัวใจ

ไม่ว่าทางไหน ก็ตามไม่ว่าอย่างไร
ถ้าสิ่งนั้นมันทำให้เธอได้สุขใจ
ให้เธอไม่ต้องกังวล

แม้ฉันมีเวทมนตร์
และแม้มีพรวิเศษใด
ฉันก็จะไม่ใช้มันดลจิตใจ
ให้เธอรักฉัน

แม้เป็นผู้วิเศษ
แต่ฉันก็จะยอมสละไป
จะใช้แค่เพียงหัวใจ
ที่ซื่อสัตย์ให้กับเธอเท่านั้น
(แค่เธอรักฉัน)

รักเหมือนลมและอากาศ
ที่อาจจะมองมันไม่เห็น
และจับต้องมันจริงๆนั้นไม่ได้
และคือลมและอากาศ
ที่เรา จะขาด มันไป ก็ไม่ได้
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ ผู้วิเศษ
SINGLE : ผู้วิเศษ
ARTIST : เวสป้า (Vespa)
Featuring : พริกไทย
LABLE : Mellow Me
Project : 100 LOVE SONGS
Lyrics & Melody : เวสป้า
Arrange : ศิวัช วัชรวรรณี , ธงชัย ถาวรโชติ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend