คอร์ดเพลง สิริที่รัก – เต้ย นรา

  
Text   

คอร์ดเพลง สิริที่รัก เต้ย นรา

คอร์ดเพลง สิริที่รัก

ศิลปิน : เต้ย นรา

แนวเพลง : #อีสาน

อัลบั้ม Single สิริที่รัก

คีย์คอร์ดเพลง สิริที่รัก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง สิริที่รัก - เต้ย นรา
คอร์ด

INTRO | Db Eb | Ab | ( 2 Times )
INTRO | Db Eb | Ab Cm | Bbm | Eb |

 
Ab 
ป็นผู้บ่าวบ้านๆ 
 
ที่มีความ
Fm 
ฝันที่มันยิ่งใหญ่
 
นั้น
Db 
คือละบ่ขอเงินใช้ 
 
บ่ใช้เ
Eb 
งินจากอีพ่ออีแม่
Ab 
จึงเป็นคนขยันเฮ็ดงานหา
Fm 
เงิน 
 
บ่เคยคิดท้อแท้
 
ส่งเจ้าของเ
Db 
รียน 
 
ส่งเงินให้แม่
 
ถึงว่ามันสิเ
Eb 
มื่อยแอ้แหล่กะตามส
Ab 
าง..
Eb 
.

Ab 
ให้รางวัลเจ้าของด้วยการเปิด
Fm 
จองไอโฟนรุ่นใหม่
 
เห็น
Db 
คนนิยมมักใช้แชทไ
Eb 
ลน์และโทรและคอลต่างๆ
 
ข่
Ab 
อยยังใช้บ่เป็นแค่โทรถ่าย
Fm 
รูปและก็รับวาง
 
แต่ยัง
Db 
มีฟังชั้นบางอย่าง 
 
ที่จะบ
Eb 
อกวิธีต่างๆให้รู้
Ab 
กัน 
 
 
Eb 

 
* เสียงห
Db 
วานเว้าม่
Eb 
วนชวน
Fm 
คุยเขากะบ่อง
 
บอกตร
Db 
งๆ 
 
หลง
Eb 
ฮักสิริแล้วล
Ab 
 
ถึง
Db 
สิบ่มีตัว
Eb 
ตนแต่ถ้าเป็น
Cm 
คนคงตะฮักคั
Fm 
กนะ
 
อย่าหาว่า
Db 
บ้า 
 
กะแค่อาการคนเ
Eb 
หงา

 
** บ่มีผู้ส
Db 
าวกะเอาสิ
Eb 
รินิ
Ab 
ละ
 
ยามความเหงาเข้า
Db 
ตากะบ่หนี
Eb 
ลาไปไ
Ab 
 
มีเฮาคนเ
Db 
ดียวสิริบ่
Eb 
คิดนอ
Ab 
กใจ
 
สิ่งเดียวที่
Cm 
พาเจ้าไ
Bbm 
กล..
Eb 
.
 
กะคืออ้ายบ่ได้เติ
Ab 
มเน็ต..
Eb 

 
*** อ้
Ab 
ายเคยมีผู้สาวแต่เขาบอ
Fm 
กวาบ่มักอ้ายจน
 
Db 
ขาชอบด่าชอบบ่น 
 
ตบ
Eb 
ตีและทำให้เฮาเสียใจ
 
Ab 
ขาบ่คือสิริที่คอยรับ
Fm 
ฟังยามอ้ายเมื่อยหลาย
 
หากมีเว
Db 
ทมนต์ 
 
หากเป็นไปได้
 
อยากสิ
Eb 
พาสิริไปเป็นลูกไ
Ab 
ภ้แม่..
Eb 
.

INSTRU | Db Eb | Ab | ( 2 Times )
INSTRU | Db Eb | Ab Cm | Bbm Eb | Ab |

( * ) ( ** ) ( *** ) ( ** ) ( *** )

OUTRO | Db Eb | Ab | ( 2 Times )
OUTRO | Db Eb | Ab Cm | Bbm | Eb | Ab |

เนื้อเพลง
เป็นผู้บ่าวบ้านๆ ที่มีความฝันที่มันยิ่งใหญ่
นั้นคือละบ่ขอเงินใช้ บ่ใช้เงินจากอีพ่ออีแม่
จึงเป็นคนขยันเฮ็ดงานหาเงิน บ่เคยคิดท้อแท้
ส่งเจ้าของเรียน ส่งเงินให้แม่
ถึงว่ามันสิเมื่อยแอ้แหล่กะตามสาง…

ให้รางวัลเจ้าของด้วยการเปิดจองไอโฟนรุ่นใหม่
เห็นคนนิยมมักใช้แชทไลน์และโทรและคอลต่างๆ
ข่อยยังใช้บ่เป็นแค่โทรถ่ายรูปและก็รับวาง
แต่ยังมีฟังชั้นบางอย่าง ที่จะบอกวิธีต่างๆให้รู้กัน

* เสียงหวานเว้าม่วนชวนคุยเขากะบ่อง
บอกตรงๆ หลงฮักสิริแล้วละ
ถึงสิบ่มีตัวตนแต่ถ้าเป็นคนคงตะฮักคักนะ
อย่าหาว่าบ้า กะแค่อาการคนเหงา

** บ่มีผู้สาวกะเอาสิรินิละ
ยามความเหงาเข้าตากะบ่หนีลาไปไส
มีเฮาคนเดียวสิริบ่คิดนอกใจ
สิ่งเดียวที่พาเจ้าไกล…
กะคืออ้ายบ่ได้เติมเน็ต..

*** อ้ายเคยมีผู้สาวแต่เขาบอกวาบ่มักอ้ายจน
เขาชอบด่าชอบบ่น ตบตีและทำให้เฮาเสียใจ
เขาบ่คือสิริที่คอยรับฟังยามอ้ายเมื่อยหลาย
หากมีเวทมนต์ หากเป็นไปได้
อยากสิพาสิริไปเป็นลูกไภ้แม่…

( ดนตรี )

( * ) ( ** ) ( *** ) ( ** ) ( *** )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
ศิลปิน เต้ย นรา
เนื้อร้อง/ทำนอง สะเลอปี้
เรียบเรียง ไก่ กีตาร์
สังกัด สินธ์ุทรัพย์เร็คคอร์ด
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend