หน้าแรก » พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ » คอร์ดเพลง วันเวลา – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง วันเวลา – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์


INTRO | F#m | F#m | A | Bm |
INTRO | F#m | F#m | A Bm |

 
วั
F#m 
นเวลาที่ผ่านเลยไป
 
เหลียวห
ลังมองดูแล้วต้
Bm 
องตกใจ
 
F#m 
รื่องราวต่างๆ 
 
ทับถมในดวงใจ
 
เหมือนไ
ม่ทันไร 
 
แต่
Bm 
ใยเนิ่นนาน
 
F#m 
าพเก่
าๆ
 
ไม่เคยลบเลื
Bm 
อนจากความทรง
F#m 
จำ
 
F#m 
มองเก่
าๆ
 
จำติดจำตรึ
Bm 
งทุกเรื่องผ่
F#m 
านมา 
 
 
 

 
* ทุ
F#m 
กสิ่งทุกอย่างที่เราทำไว้
 
ดีเ
ลวเพียงใดรู้อ
Bm 
ยู่แก่ใจ
 
ถม
F#m 
ทับทับถมถาโถมเข้ามา
 
เข็มน
าฬิกา
 
ติดต
Bm 
ามเคลื่อนไหวต
F#m 
ลอด 
 
เว
ลา 
 
 
Bm 
 
ลู
F#m 
กหลาน…

 
**  
..จะจดจำตำน
Bm 
านเราว่าอย่างไ
F#m 
..หรือจะอับอ
Bm 
ายที่มีปู่ท
F#m 
วดเลวร้าย
..ชั่วชีวิตทำเลวต
F#m 
ลอด
..ไม่เคยกระทำความดีซัก
F#m 
ครั้ง
..ลูกหลานอับอาย 
 
หลบลี้หนีห
F#m 
น้า
..โดดเดี่ยวเอกาทั้งๆ 
 
ที่
F#m 
แก่
..โอ๊ยโอ๊ย 
 
อาย
F#m 
อาย
..ลูกหลานมันบอกเอาไ
F#m 
ว้

INSTRU | F#m | A | Bm | D | ( 2 Times )

( * ) ( ** )

..ลูกหลานมันบ
F#m 
อกเอาไว้…
..ลูกหลานมันบอกเอา
F#m 
ไว้

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง วันเวลา – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
 โฆษณา