คอร์ดเพลง ไม่มีความจำเป็น – SoundaBout

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ไม่มีความจำเป็น – SoundaBout


Tune to F or Capo Fret 1

INTRO | C G/B | Am G | F Em | Dm G |

 
เห
C 
มือนเดิม 
 
ไม่มีอะไรมาเ
G/B 
พิ่มเติม 
 
ระยะห่างเรายั
Am 
งไกลเท่าเดิม 
 
แค่เ
F 
พื่อนที่เธอไว้ใจ
 
C 
พื่อนคุย 
 
เธอเพียงต้องการอยาก
G/B 
แค่คุย 
 
เวลาที่เหงาที่
Am 
เขาไม่อยู่ 
 
ฉัน
F 
รู้และเข้าใจดี

 
* เธอจ
Dm 
ะรู้บ้างไหมว่าใจฉันคิด 
 
กว่าเ
Em 
พื่อนคนนึงจะมีสิทธิคิด
F 
ผิดไ
D/F# 
หมที่รักเธอ 
 
อย่า
G 
งนี้..โอ๊..

 
** อยากให้เธอได้
C 
รู้ 
 
อยากให้เธอได้
G/B 
มองดู 
 
อยากให้เธอได้คิ
Am 
ดดูห
G 
น่อย
 
F 
พื่อนที่เธอทัก
Em 
ทายบ่อยๆ 
 
ต้อง
G 
การจะคิดเกินเลย
 
แต่ก็คงเท่า
C 
นั้น 
 
เธอยังคบกั
G/B 
บเขาอยู่ 
 
ไม่มีความจำ
Am 
เป็นจะบอกไปให้
G 
รู้
 
แค่
F 
รักเธอ 
 
แค่
Em 
เฝ้าดู 
 
 
Dm 
ดูแลเธอเมื่อเห
G 
งาก็ดีเท่าไ
C 
หร่ 
 
 
G 

C 
ได้เลย 
 
ถ้าเธอต้องการก็
G/B 
ได้เลย 
 
พร้อมให้เธออย่า
Am 
งคนคุ้นเคย 
 
F 
หงาเมื่อไหร่ให้บอกมา
C 
ระบาย ทะเลาะกับเขา ก็
G/B 
ระบาย ให้ยืมไหล่ซ้าย ให้
Am 
ซบก็ได้ 
 
 
F 
เต็มใจทำให้เสมอ

( * , ** )

INSTRU | Dm | Em | F | G |

(Rap)
C 
ไม่มีความจำเป็นจะบอกกับเธอให้ได้รู้
 
ว่าเพื่อนคนห
G/B 
นึ่งมันแอบมันหลงๆรักจนกลายมาเป็นชู้
 
อยา
Am 
กบอกเหลือเกินอยากบอกว่า i love you
 
แต่
F 
ผิดที่เขาก็อยู่ข้างเธอตลอดเวลา
 
Dm 
พื่อน 
 
มันก็เป็นได้แค่เพื่อน
 
คำที่คอ
Em 
ยย้ำเตือน 
 
เหมือนกำแพงที่ไม่สะเทือน
 
ก็
F 
ได้แต่ภาวนานั้นอยากให้เ
D/F# 
ขานั้นห่างเหิน
 
อยากให้เ
G 
ธอนั้นเดินมาหาแล้วบอกว่ารักรัก

( ** )

เนื้อเพลง
เหมือนเดิม ไม่มีอะไรมาเพิ่มเติม
ระยะห่างเรายังไกลเท่าเดิม แค่เพื่อนที่เธอไว้ใจ
เพื่อนคุย เธอเพียงต้องการอยากแค่คุย
เวลาที่เหงาที่เขาไม่อยู่ฉันรู้และเข้าใจดี

* เธอจะรูบ้างไหมว่าใจฉันคิด
กว่าเพื่อนคนนึงจะมีสิทธิคิด
ผิดไหมที่รักเธอ อย่างนี้

** อยากให้เธอได้รู้ อยากให้เธอได้มองดู
อยากให้เธอได้คิดดูหน่อย
เพื่อนที่เธอทักทายบ่อยๆ ต้องการจะคิดเกินเลย
แต่ก็คงเท่านั้น เธอยังคบกับเขาอยู่
ไม่มีความจำเป็นจะบอกไปให้รู้
แค่รักเธอ แค่เฝ้าดู ดูแลเธอเมื่อเหงาก็ดีเท่าไหร่

ได้เลย ถ้าเธอต้องการก็ได้เลย
พร้อมให้เธออย่างคนคุ้นเคย
เหงาเมื่อไหร่ให้บอกมา
ระบาย ทะเลาะกับเขา ก็ระบาย
ให้ยืมไหล่ซ้าย ให้ซบก็ได้เต็มใจทำให้เสมอ

( * , ** )
( ดนตรี )
( ** , ** )
Song – ไม่มีความจำเป็น
Artist – Soundabout
ไม่มีความจำเป็น - SoundaBout
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend