คอร์ดเพลง ตั๋วแล้วตั๋วอีก – ลูกน้ำ นนพล

  
Text   

คอร์ดเพลง ตั๋วแล้วตั๋วอีก ลูกน้ำ นนพล

ลูกน้ำ นนพล

คอร์ดเพลง ตั๋วแล้วตั๋วอีก

ศิลปิน : ลูกน้ำ นนพล

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2019

คีย์คอร์ดเพลง ตั๋วแล้วตั๋วอีก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

ตั๋วแล้วตั๋วอีก - ลูกน้ำ นนพล
คอร์ด ตั๋วแล้วตั๋วอีก

INTRO | C | Em | F | G |

 
เปลี่ยน
ไปหลายเด้น้อ 
 
แม้แต่คำว่าฮัก
Em 
 
ขนาดเว้า
ยังบ่เต็มปาก 
 
คือ
เก่า
 
เริ่มเห็น
สถานการณ์บ่ดีในความฮัก 
 
สอง
Em 
เฮา
 
อ้ายเอาเขา
คนอื่นเข้ามา 
 
แทรกในหัว
ใจ

 
* รู้สึกได้แ
Am 
ต่บอกหัวใจ 
 
ให้เก็บ
Em 
อาการ
 
เผื่ออ้ายนั้น
ยังหลูโตนกัน
 
ความเหินห่าง
Am 
ก็ยิ่งลุกลาม 
 
แทรกซึม
Em 
ทุกวัน
 
จนเก็บ
ความเจ็บบ่ทัน 
 
น้ำตามัน
ฮั่ว..

 
** ถืกตั๋ว
 ตั๋วแล้วตั๋วอีก 
 
อ้ายกะยังบ่คิด
Em 
สิเซา
 
แค่บอกว่าฮัก
ก็ยังแผ่วเบา 
 
คือบ่มั่นใจ
 
อ้อมกอดนี้ที่
มันเคยอบอุ่น ความอุ่นใจ มันหาย
Em 
ไป
 
แค่เสียงหัว
ใจ 
 
กะยังเต้นบ่คือเก่า
 
คิดฮอดเขาแต่เว้าว่า
ยังฮักกัน

INSTRU | C Em | Am | F G | C |
INSTRU | Am Em | F C | F G | G |

 
มันสั่น
ไหวหมดทุกอย่างบนเส้นทางคำว่า
Em 
แคร์
 
เป็นคนแพ้โ
ดยไม่มีข้อแม้ 
 
สู้หยังบ่ไ
ด้
 
อยู่ใกล้กัน
ก็ออกอาการ
 
มันทรมานที่อ้ายต้องทำ เป็นใส่ใ
Em 
 
บ่ต้องฝืน
ใจ 
 
ฮู้ว่านาทีเดียวกะดน
 
สำหรับคนที่บ่อยาก
อยู่

( * ) ( ** )

INSTRU | Em | F |

 
คิดฮอดเขา
คือเว้า    
 
ว่
ายังฮักกัน…

เนื้อเพลง ตั๋วแล้วตั๋วอีก
เปลี่ยนไปหลายเด้น้อ แม้แต่คำว่าฮัก
ขนาดเว้ายังบ่เต็มปาก คือเก่า
เริ่มเห็นสถานการณ์บ่ดีในความฮัก สองเฮา
อ้ายเอาเขาคนอื่นเข้ามา แทรกในหัวใจ

* รู้สึกได้แต่บอกหัวใจ ให้เก็บอาการ
เผื่ออ้ายนั้นยังหลูโตนกัน
ความเหินห่างก็ยิ่งลุกลาม แทรกซึมทุกวัน
จนเก็บความเจ็บบ่ทัน น้ำตามันฮั่ว

** ถืกตั๋ว ตั๋วแล้วตั๋วอีก อ้ายกะยังบ่คิดสิเซา
แค่บอกว่าฮักก็ยังแผ่วเบา คือบ่มั่นใจ
อ้อมกอดนี้ที่มันเคยอบอุ่น ความอุ่นใจ มันหายไป
แค่เสียงหัวใจ กะยังเต้นบ่คือเก่า
คิดฮอดเขาแต่เว้าว่ายังฮักกัน

( ดนตรี )  

มันสั่นไหวหมดทุกอย่างบนเส้นทางคำว่าแคร์
เป็นคนแพ้โดยไม่มีข้อแม้ สู้หยังบ่ได้
อยู่ใกล้กันก็ออกอาการ
มันทรมานที่อ้ายต้องทำ เป็นใส่ใจ
บ่ต้องฝืนใจ ฮู้ว่านาทีเดียวกะดน
สำหรับคนที่บ่อยากอยู่

( * ) ( ** )

( ดนตรี )

คิดฮอดเขาคือเว้า ว่ายังฮักกัน…
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ตั๋วแล้วตั๋วอีก
ชื่อศิลปิน ลูกน้ำ นนพล
สังกัด Music Factor
เนื้อร้อง – ทำนอง ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง วาทิตย์ ขุราษี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend