หน้าแรก » โทนี่ ผี (Tony phee) » คอร์ดเพลง ตายก่อน – โทนี่ ผี

คอร์ดเพลง ตายก่อน – โทนี่ ผี


Tune to Eb

 
เราจะข้ามผ่
าน
 
คืนวันที่เลวร้ายไป
Bm7 
ด้วยกัน
 
ถึงตายไม่
Em7 
หวั่น
 
จะดูแลเธอด้วยชี
Dm7 
วิตฉัน
 
หากพรุ่งนี้
Cmaj7 
ฟ้ายอมให้สิทธิ์
 
เลือกได้ว่า
Bm7 
ใครจะตาย
Em7 
ก่อน
Am7 
ฉันจะยอมเป็นค
นๆ 
 
นั้น

INSTRU | G | Bm7 | Em7 | D |

 
โปรดจง
รู้ว่ายังมีฉันคอยเคียง
Bm7 
ข้างเธอ
 
จะดู
Em7 
แลและคอยปลอบใจเธอเ
สมอ
 
ในวันที่
Cmaj7 
เธอกังวลหรือ
Bm7 
ถูกใครบาง
Em7 
คน
 
มาทำ
Am7 
ร้ายให้ทุกข์ทนแทบขาดใ

 
หากชี
วิตของเธอ
 
ต้องเจอเรื่องราว
Bm7 
วุ่นวาย
 
หากมี
Em7 
อันตราย
 
หรือใครคิดทำร้
ายเธอ
 
จะไม่ให้
Cmaj7 
ใครรังแก
 
และไม่
Bm7 
แคร์หน้าไ
Em7 
หน
 
จะไม่
Am7 
ยอมให้เธอต้องท
นเสียใ

 
* จับมือ
Cmaj7 
ฉันไว้ 
 
Bm7 
นดี 
 
 
Em7 
Am7 
นี่คือคำสัญญา 
 
 
Cmaj7 
 
จากฉันคน
นี้

 
** เราจะข้ามผ่
าน
 
คืนวันที่เลวร้ายไป
Bm7 
ด้วยกัน
 
ถึงตายไม่ห
Em7 
วั่น
 
จะดูแลเธอด้วยชี
Dm7 
วิตฉัน

 
*** หากพรุ่งนี้
Cmaj7 
ฟ้ายอมให้สิทธิ์
 
เลือกได้ว่าใ
Bm7 
ครจะตาย
Em7 
ก่อน
Am7 
ฉันจะยอมเป็นค
นๆ 
 
 
นั้น
 
จะดู
Cm7 
แลเธอด้วยชีวิ
ต 
 
ของฉัน

INSTRU | G | Bm7 | Em7 | D |

 
หากเธอ
ท้อ
 
ให้เธอมองขึ้นไปดูบน
Bm7 
ฟ้า
 
หากเหนื่อย
Em7 
ล้า
 
ให้เอนกายลงมาที่
ฉัน
 
ตราบใดที่
Cmaj7 
ดวงตะวัน
 
ยังขึ้น
Bm7 
ลงอยู่อย่า
Em7 
งนั้น
 
เปรียบดัง
Am7 
ฉันรักเธอไปจ
นนิรัน
ดร์

( * ) ( ** ) ( *** )

INSTRU | Cmaj7 | Bm7 Em7 |
INSTRU | Am7 | Cmaj7 | D |

( ** ) ( *** )

OUTRO | G | Bm7 | Em7 | D | G |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
ตายก่อน – TONY PHEE
Producer : กฤช กฤษณาวารินทร์/โทนี่ ผี
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : โทนี่ ผี
 โฆษณา