คอร์ดเพลง ขาสั่น – วงตะนาวศรี

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ขาสั่น – วงตะนาวศรี


INTRO | Dm | Am | Bb C | F | ( 2 Times )

 
แค่เ
F 
ด็กบ้านๆ 
 
พรร
Am 
ค์เรา 
 
 
Bb 
มันอิน่ามองตรงไ
F 
หน 
 
 
Dm 
การศึกษาไม่ถึ
Am 
งมหาลัย 
 
ควา
Bb 
มรู้งูๆ 
 
ปลา
C 
 
F 
อบไปชอบค
Am 
นสวย 
 
น้อ
Bb 
งสาวเป็นนักศึ
F 
กษา 
 
แต่
Dm 
เธอไม่เคยแลเร
Am 
าแม้แต่หางตา 
 
ดอ
Bb 
กฟ้าคง
C 
สูงเกินไ
F 
C 

 
* ไม่
F 
รู้อีรักหม้าย 
 
ไม่
Am 
รู้อิรักหม้าย 
 
ผู้
Bb 
ชายคนนี้อยากแห
F 
ลง
 
อยา
Dm 
กบอกเธอว่ารัก 
 
รั
Am 
กเธออย่างแรงอยากแ
Bb 
หลงให้น้องเข้า
C 
ใจ

 
** แต่พอได้พบห
Bb 
น้าแล้วขามันสั่น 
 
 
Am 
มันมีอาการหวั่
Dm 
นไหว 
 
แรงก็ไม่
Bb 
ได้… 
 
ไม่รู้ไซ
C 
ร้
 
หัวจิตหั
Bb 
วใจไม่อยู่กับ
C 
ตัว 
 
Am 
ากลัวพี่บ่าวส
Dm 
ากลัว 
 
รัก
Bb 
ชัวร์รัก
C 
แน่แต่ไม่หา
F 
ญบอก
C 

 
*** ได้
F 
แต่เฝ้ามองดูเ
Am 
ธอ 
 
ไม่
Bb 
รู้อิเป็นไปได้แค่
F 
ไหน 
 
Dm 
ด็กบ้านๆ 
 
คนไม่ส
Am 
าไหร 
 
รั
Bb 
กใครแล้วไม่ลอ
C 
กอ

 
ก็อ
F 
ยากจะมาร
Am 
บกวน 
 
เป็
Bb 
นแฟนกันเลยได้ไ
F 
หม 
 
Dm 
ด็กบ้านๆ 
 
สันดา
Am 
นจริงใจ 
 
รัก
Bb 
ใครแล้ว
C 
ไม่ลอ
F 
กอ
C 

(ดนตรี) | F | Am | Bb | F | Dm | Am | Bb C | F |

( *, **, *** )

 
รัก
Bb 
ใครแล้วไม่ลอ
F 
กอ 
 
รักใ
Bb 
ครแล้ว
C 
ไม่ลอกอ
F 
..
C 

OUTRO | Dm | Am | Bb C | F | Dm | Am | Bb C | F |

เนื้อเพลง
แค่เด็กบ้านๆ พรรค์เรา มันอิน่ามองตรงไหน
การศึกษาไม่ถึงมหาลัย ความรู้งูๆ ปลาๆ
แอบไปชอบคนสวย น้องสาวเป็นนักศึกษา
เธอไม่เคยแลเราแม้แต่หางตา ดอกฟ้าคงสูงเกินไป

* ไม่รู้อีรักหม้าย ไม่รู้อิรักหม้าย ผู้ชายคนนี้อยากแหลง
อยากบอกเธอว่ารัก รักเธออย่างแรงอยากแหลงให้น้องเข้าใจ

** แต่พอได้พบหน้าแล้วขามันสั่น
มันมีอาการหวั่นไหว แรงก็ไม่ได้ ไม่รู้ไซร้
หัวจิตหัวใจไม่อยู่กับตัว สากลัวพี่บ่าวสากลัว
รักชัวร์รักแน่แต่ไม่หาญบอก

*** ได้แต่เฝ้ามองดูเธอ ไม่รู้อิเป็นไปได้แค่ไหน
เด็กบ้านๆ คนไม่สาไหร รักใครแล้วไม่ลอกอ

ก็อยากจะมารบกวน เป็นแฟนกันเลยได้ไหม
เด็กบ้านๆ สันดานจริงใจ รักใครแล้วไม่ลอกอ

(ดนตรี)

( *, **, *** )

รักใครแล้วไม่ลอกอ รักใครแล้วไม่ลอกอ
เพลง ขาสั่น ศิลปิน วงตะนาวศรี
คำร้อง ทำนอง : ทศพร มณีแดง
เรียบเรียงดนตรี BOYRECORD STUDIO
Tel. 088 446 3399
ขาสั่น - วงตะนาวศรี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend