คอร์ดเพลง กะสิว่าเพิ่นหล่อ – บีม วรรณพร

  
Text   

คอร์ดเพลง กะสิว่าเพิ่นหล่อ บีม วรรณพร

บีม วรรณพร

คอร์ดเพลง กะสิว่าเพิ่นหล่อ

ศิลปิน : บีม วรรณพร

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง กะสิว่าเพิ่นหล่อ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

กะสิว่าเพิ่นหล่อ - บีม วรรณพร
คอร์ด

INTRO | Db Eb | Cm Fm |
INTRO | Db Eb | Fm |

 
กะสิ
Db 
ว่าจะของน่า
Eb 
รัก
 
กะสิ
Cm 
ว่าจะของคั
Fm 
กแน่
 
จั่งเ
Db 
ลือกทำร้ายเพศ
Eb 
แม่ 
 
 
Cm 
 
บักผุชายตอแ
C 
หล 
 
บักผุชายมั
Fm 
กง่าย..

INSTRU | Db Eb | Cm Fm |
INSTRU | Db Eb | Fm | Fm |

 
ฮู้
Fm 
อยู่ว่าอ้ายเปลี่ยนไป
 
ฮู้
Cm 
ดีว่าอ้ายมีใหม่
 
จั้งแ
Db 
ม่นอ้ายซั่วได้
Eb 
ใจ 
 
แท้น้อบั
Ab 
ดนี้
 
จา
Fm 
กนี้บ่ฮู้จักกัน
 
จา
Cm 
กนี้อย่ามาพ้อกัน
 
สิเ
Db 
ลิกกับเฮาไปเอ
Eb 
าคนนั้น 
 
กะไ
Fm 
ปตี้

 
* คิด
Db 
ว่าเฮ็ดถืกแล้ว
Eb 
ติ
 
คิ
Cm 
ดว่าเฮ็ดดีแล้ว
Fm 
เบาะ
 
น้องกะ
Db 
ลูกมีพ่อมี
Eb 
แม่คือกันเด้ะ
Ab 
อ้าย
 
มาเ
Db 
ฮ็ดให้น้องผิด
Eb 
หวัง
 
มา
Cm 
เฮ็ดให้น้องนั่
Fm 
งไห่
 
โอ
Db 
เคจัดไป 
 
สิได้ฮู้นิสัยและ
Eb 
สันดาน

 
** กะสิ
Db 
ว่าจะของหล่อเ
Eb 
น๊าะ
 
กะสิ
Cm 
ว่าจะของเท่ห
Fm 
ลาย
 
คือสิ
Db 
คึดว่าเพิ่นเลือก
Eb 
ได้ 
 
อ้ายจั่งบ่แ
Ab 
คร์
 
กะสิ
Db 
ว่าจะของน่า
Eb 
รัก
 
กะสิ
Cm 
ว่าจะของคัก
Fm 
แน่
 
จั่งเ
Db 
ลือกทำร้ายเพศ
Eb 
แม่ 
 
 
Cm 
 
บักผุชายตอแ
C 
หล 
 
บักผุชายมักง่าย

INSTRU | Fm |

 
ฮู้
Fm 
อยู่ว่าถืกสวมเขา 
 
ฮู้
Cm 
ดีว่าอ้ายมีเขา
 
ส่วนเ
Db 
รื่องของเฮา 
 
กะ
Eb 
คงสิจบๆ 
 
 
Ab 
ไป
 
สิ
Fm 
หาเอาใหม่ดอกหนา
 
สิ
Cm 
หาให้มันหล่อกว่า
 
อย่าห
Db 
วนคืนมา 
 
ในเว
Eb 
ลาที่บ่มี
Fm 
ไผ

( * ) ( ** )

INSTRU | Db Eb | Cm Fm |
INSTRU | Db Eb | Ab Cm |
INSTRU | Db Eb | Cm Fm | Db | Cm | Cm |

( * ) ( ** )

เนื้อเพลง
กะสิว่าจะของน่ารัก
กะสิว่าจะของคักแน่
จั่งเลือกทำร้ายเพศแม่
บักผุชายตอแหล บักผุชายมักง่าย..

( ดนตรี )

ฮู้อยู่ว่าอ้ายเปลี่ยนไป
ฮู้ดีว่าอ้ายมีใหม่
จั้งแม่นอ้ายซั่วได้ใจ แท้น้อบัดนี้
จากนี้บ่ฮู้จักกัน
จากนี้อย่ามาพ้อกัน
สิเลิกกับเฮาไปเอาคนนั้น กะไปตี้

* คิดว่าเฮ็ดถืกแล้วติ
คิดว่าเฮ็ดดีแล้วเบาะ
น้องกะลูกมีพ่อมีแม่คือกันเด้ะอ้าย
มาเฮ็ดให้น้องผิดหวัง
มาเฮ็ดให้น้องนั่งไห่
โอเคจัดไป สิได้ฮู้นิสัยและสันดาน

** กะสิว่าจะของหล่อเน๊าะ
กะสิว่าจะของเท่หลาย
คือสิคึดว่าเพิ่นเลือกได้ อ้ายจั่งบ่แคร์
กะสิว่าจะของน่ารัก
กะสิว่าจะของคักแน่
จั่งเลือกทำร้ายเพศแม่
บักผุชายตอแหล บักผุชายมักง่าย

ฮู้อยู่ว่าถืกสวมเขา ฮู้ดีว่าอ้ายมีเขา
ส่วนเรื่องของเฮา กะคงสิจบๆ ไป
สิหาเอาใหม่ดอกหนา
สิหาให้มันหล่อกว่า
อย่าหวนคืนมา ในเวลาที่บ่มีไผ

( ซ้ำ * , ** )

( ดนตรี )

( ซ้ำ * , ** )

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง กะสิว่าเพิ่นหล่อ
ศิลปิน บีม วรรณพร
คำร้อง/ทำนอง เต๊ะ ตระกูลตอ
เรียบเรียง เธค คอนสาร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend