คอร์ดเพลง ใจแตก (เรียนบ่จบ คบได้บ่) – บัวไล ไหทองคำ

  
Text   

คอร์ดเพลง ใจแตก (เรียนบ่จบ คบได้บ่) บัวไล ไหทองคำ

บัวไล ไหทองคำ

คอร์ดเพลง ใจแตก (เรียนบ่จบ คบได้บ่)

ศิลปิน : บัวไล ไหทองคำ

แนวเพลง : #อีสาน

Single ใจแตก (เรียนบ่จบ คบได้บ่)

คีย์คอร์ดเพลง ใจแตก (เรียนบ่จบ คบได้บ่) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

ใจแตก (เรียนบ่จบ คบได้บ่) - บัวไล ไหทองคำ
คอร์ด

INTRO | D E | C#m F#m | D | E |

 
เคย
F#m 
ผ่านผู้ชายมากะหลายคนอยู่
 
กะบ่
C#m 
ฮู้ว่าสิมาพ้อกัน
Bm 
เธอคือคนใน
E 
ฝันที่ฉันตา
A 
มหา
 
แต่มันยัง
F#m 
ติดอดีตความเก่า
 
ที่คนเขา
C#m 
เว้าให้น้องมีน้ำตา
Bm 
คนใจแตกหนิห
E 
นาสิมาเป็นผู้สาวอ้
A 
าย

 
* ย้าน
Bm 
เจ้าอยากอายคน
 
ย้านเขา
C#m 
สมน้ำ
F#m 
หน้า
 
บอกกับใ
D 
จว่าสิขอ
E 
ลา 
 
มันสิทัน
A 
บ่
 
คือจั่ง
Bm 
ฮักไปแล้วเบิ่ดใ
E 
 
แม่นสิเจ็บปา
C#m 
นได๋ถ้าบ่ได้ฮัก
F#m 
ต่อ
 
สักมื้อห
D 
นึ่งพ่อแม่อ้ายคงฮู้เ
E 
นาะ
 
แล้วเพิ้นสิว่จั่งไ
C#7 
ด๋

 
** ก็แค่ผู้หญิงใจแ
D 
ตก 
 
ที่มันเ
E 
รียนบ่จบ
 
ใจแ
C#m 
ตกกะเลยเรียน
F#m 
บ่จบ
 
มีหลาย
D 
คนที่น้องเคย
E 
คบอ้ายสิรับได้
A 
บ่
 
บ่ได้
D 
มีใบปริญ
E 
ญาที่เอาไปแปะข้า
C#m 
งฝา
 
คือไทบ้านเพิ่นเด้
F#m 
น้อ
 
บ่ได้
D 
จบครูบ่ได้เรียนเป็นห
E 
มอ
 
ตอบน้องไ
C#m 
ด้บ่ 
 
ว่าสิฮักโดนส่ำ
F#m 
ได๋

INSTRU | D E | C#m F#m | D E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m |
INSTRU | D E | F#m | F#m |

( * ) ( ** ) ( ** )

 
ใจแ
D 
ตกเรียนบ่
E 
จบ 
 
 
C#m 
..อ้ายสิคบกับน้องไ
F#m 
ด้บ่

เนื้อเพลง
เคยผ่านผู้ชายมากะหลายคนอยู่
กะบ่ฮู้ว่าสิมาพ้อกัน
เธอคือคนในฝันที่ฉันตามหา
แต่มันยังติดอดีตความเก่า
ที่คนเขาเว้าให้น้องมีน้ำตา
คนใจแตกหนิหนาสิมาเป็นผู้สาวอ้าย

* ย้านเจ้าอยากอายคน
ย้านเขาสมน้ำหน้า
บอกกับใจว่าสิขอลา มันสิทันบ่
คือจั่งฮักไปแล้วเบิ่ดใจ
แม่นสิเจ็บปานได๋ถ้าบ่ได้ฮักต่อ
สักมื้อหนึ่งพ่อแม่อ้ายคงฮู้เนาะ
แล้วเพิ้นสิว่จั่งได๋

** ก็แค่ผู้หญิงใจแตก ที่มันเรียนบ่จบ
ใจแตกกะเลยเรียนบ่จบ
มีหลายคนที่น้องเคยคบอ้ายสิรับได้บ่
บ่ได้มีใบปริญญาที่เอาไปแปะข้างฝา
คือไทบ้านเพิ่นเด้น้อ
บ่ได้จบครูบ่ได้เรียนเป็นหมอ
ตอบน้องได้บ่ ว่าสิฮักโดนส่ำได๋

( ดนตรี )

( * ) ( ** ) ( ** )

ใจแตกเรียนบ่จบ ..อ้ายสิคบกับน้องได้บ่
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
ใจแตก (เรียนบ่จบ คบได้บ่) – บัวไล ไหทองคำ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend