คอร์ดเพลง กอด – Positive(โพสิทีฟ)

  
Text   

คอร์ดเพลง กอด Positive(โพสิทีฟ)

คอร์ดเพลง กอด

ศิลปิน : Positive

แนวเพลง : #สตริง

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง กอด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

กอด - Positive(โพสิทีฟ)
คอร์ด

Tune to Eb
INTRO | Asus4 A | Asus4 A |
INTRO | Asus4 | E |
INTRO | A | E F#m |
INTRO | D C#m | Bm E |

 
ทำไมถึงจะไ
A 
ม่รู้ 
 
ทำไมจะไม่เข้
C#m 
าใจ
 
ว่าคนนึงได้เป
D 
ลี่ยนไป 
 
ว่าใจใครไม่เหมือ
E 
นเดิม
 
ทำไมถึงจะไ
A 
ม่เห็น 
 
สัมผัสที่ดูเยื
E/G# 
อกเย็น
 
อาการทุกทีที่เ
D 
ห็น 
 
ที่บอกว่าเธอหม
E 
ดใจ

 
แต่ยังติด
D 
ที่ฉัน.. 
 
ยังยอมรับความจ
E 
ริงไม่ได้

 
* อ้อมกอดของ
A 
คนที่หมดรัก
 
มัน
C#m 
ดูไม่ยากเท่า
F#m 
ไหร่
 
กอดขอ
D 
งคนกำลังหม
C#m 
ดใจ
 
อุ่
Bm 
นไอเปลี่ยนไปทุก
E 
ที
 
แต่กอดของ
A 
คนที่ยังรัก
 
ยั
C#m 
งเป็นอย่างเดิมอย่
F#m 
างฉันคนนี้
 
อยา
E 
กรั้งเธอสักน
D 
าที 
 
 
C#m 
 
ช่ว
Bm 
ยกลับมากอดค
E 
นนี้ (เหมือนเดิม )

INSTRU | A | E/G# | D | E |

 
เธออาจจะหมดใ
A 
จแล้ว 
 
แต่อยากให้เธอเ
E/G# 
ห็นใจ
 
ฉันคนเดิมขอกอ
D 
ดไว้ 
 
เผื่อใจจะชินกับวัน
E 
นี้
 
ก็ยังติดที่
Bm 
ฉัน 
 
ยังยอมรับความจริ
E 
งไม่ได้

( * )

 
ได้ไหม
 

INSTRU | F | A | F | E | E |
( * ) ( * )

 
..ได้ไหม
 

OUTRO | Asus4 A | Asus4 A |
OUTRO | Asus4 | Asus4 A |

เนื้อเพลง
ทำไมถึงจะไม่รู้ ทำไมจะไม่เข้าใจ
ว่าคนนึงได้เปลี่ยนไป ว่าใจใครไม่เหมือนเดิม
ทำไมถึงจะไม่เห็น สัมผัสที่ดูเยือกเย็น
อาการทุกทีที่เห็น ที่บอกว่าเธอหมดใจ

แต่ยังติดที่ฉัน ยังยอมรับความจริงไม่ได้

อ้อมกอดของคนที่หมดรัก มันดูไม่ยากเท่าไหร่
กอดของคนกำลังหมดใจ อุ่นไอเปลี่ยนไปทุกที
แต่กอดของคนที่ยังรัก ยังเป็นอย่างเดิมอย่างฉันคนนี้
อยากรั้งเธอสักนาที ช่วยกลับมากอดคนนี้เหมือนเดิม

เธออาจจะหมดใจแล้ว แต่อยากให้เธอเห็นใจ
ฉันคนเดิมขอกอดไว้ เผื่อใจจะชินกับวันนี้

ก็ยังติดที่ฉัน ยังยอมรับความจริงไม่ได้

อ้อมกอดของคนที่หมดรัก มันดูไม่ยากเท่าไหร่
กอดของคนกำลังหมดใจ อุ่นไอเปลี่ยนไปทุกที
แต่กอดของคนที่ยังรัก ยังเป็นอย่างเดิมอย่างฉันคนนี้
อยากรั้งเธอสักนาที ช่วยกลับมากอดคนนี้ได้ไหม

กอดของคนที่หมดรัก มันดูไม่ยากเท่าไหร่
กอดของคนกำลังหมดใจ อุ่นไอเปลี่ยนไปทุกที
แต่กอดของคนที่ยังรัก ยังเป็นอย่างเดิมอย่างฉันคนนี้
อยากรั้งเธอสักนาที ช่วยกลับมากอดคนนี้เหมือนเดิม

อ้อมกอดของคนที่หมดรัก มันดูไม่ยากเท่าไหร่
กอดของคนกำลังหมดใจ อุ่นไอเปลี่ยนไปทุกที
แต่กอดของคนที่ยังรัก ยังเป็นอย่างเดิมอย่างฉันคนนี้
อยากรั้งเธอสักนาที ช่วยกลับมากอดคนนี้..ได้ไหม
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
ศิลปิน : Positive(โพสิทีฟ)
เพลง : กอด
เนื้อร้อง/ทำนอง : พริกป่น
เรียบเรียง : เฮียหมู
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend