คอร์ดเพลง คึดเห็นหน้า – แขก สยาม

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง คึดเห็นหน้า – แขก สยาม


INTRO | A | E | F#m7 | Dsus2 |

A 
 ล่ะฟ้ากะอยู่แต่ฟ้า 
 
ดินกะอยู่แต่
E 
ดิน
 
บ่เคยสิใกล้กันคือเฮาไกลกัน  
F#m7 
ฮู้อยู่.. 
 
แต่
Dsus2 
ใจยังคึดเห็นหน้า

A 
 กะใจมันคึดฮอดหลาย 
 
ล่ะตั้งแต่มื้อน้องไ
E 
กล
 
เฮาสองไกลกันห่างจำใจต้องห่างทา
F#m7 
งเดิน.. 
 
Dsus2 
พื่อฝัน

INSTRU | A | E |

F#m7 
..ใจ.. 
 
 
Dsus2 
มันยังคึดเห็นหน้า

 
*  
A 
 มื้อสิบมื้อห่างกัน 
 
ใจอ้ายยังเหงา
E 
นี่แม่นเฮาห่างกัน 
 
จักปีแล้
F#m7 
วหล่า 
 
 
Dsus2 
ใจอ้าย 
 
กะยังคอยอยู่
A 
 ไกลหลังฟ้าใจดิ้น 
 
อยากสิไปหา
E 
 ฝากลมพัดค่อมฟ้า 
 
ไปหาน้อ
F#m7 
งแหน่ 
 
ว่า
Dsus2 
ไผยังคอยถ่า

 
** และยังคึดฮ
A 
อดหลาย 
 
และยังฮักน้
E 
องหลาย
 
คึดจนน้ำต
F#m7 
าไหล 
 
กอด
Dsus2 
ใจนั่งกับความเหงา
 
อ้ายยังคึดฮ
A 
อดหลาย 
 
อ้ายยังฮักน้
E 
องหลาย
 
คอยจนน้ำต
F#m7 
าไหล 
 
ระเ
Dsus2 
หยไปกับลมหนาว

 
***  
A 
สิหย่างไปไส สิไปหม่องใด๋ กะมีแต่หน้าน้องล
E 
อย
 
สินอน สิหลับ ก็ได้แต่คอยฝันเห็นแต่
F#m7 
หน้า สิเป็นบ้า น้
Dsus2 
อง… 
 
หล่าฮู้บ่

 
****  
A 
สิฮ้อนสิหนาวลมแล้ง 
 
หรือว่ามีฝนตอกห
E 
น่ำ
 
ใจอ้ายยังจำถึงคำสัญญา ใจเราไม่
F#m7 
ห่าง
 
แม้ไกลห่างกัน น้
Dsus2 
อง.. 
 
ยังจำได้บ่

INSTRU | A | E |

F#m7 
..ใจ.. 
 
มั
Dsus2 
นยังคึดเห็น

INSTRU | A | E | F#m7 | Dsus2 | ( 2 Times )

( * , ** , *** , **** , *** , **** )

INSTRU | A | E | F#m7 |

 
ว่า
Dsus2 
ไผ 
 
เขาคึดเห็นหน้า

เนื้อเพลง
ล่ะฟ้ากะอยู่แต่ฟ้า ดินกะอยู่แต่ดิน
บ่เคยสิใกล้กัน คือเฮาไกลกัน ฮู้อยู่..
แต่ใจยังคึดเห็นหน้า

กะใจมันคึดฮอดหลาย ล่ะตั้งแต่มื้อน้องไกล
เฮาสองไกลกันห่างจำใจต้องห่างทางเดิน.. เพื่อฝัน

( ดนตรี )

ใจ.. มันยังคึดเห็นหน้า

* มื้อสิบมื้อห่างกัน ใจอ้ายยังเหงา
นี่แม่นเฮาห่างกัน จักปีแล้วหล่า
ใจอ้าย กะยังคอยอยู่
ไกลหลังฟ้าใจดิ้น อยากสิไปหา
ฝากลมพัดค่อมฟ้า ไปหาน้องแหน่
ว่าไผยังคอยถ่า

** และยังคึดฮอดหลาย และยังฮักน้องหลาย
คึดจนน้ำตาไหล กอดใจนั่งกับความเหงา
อ้ายยังคึดฮอดหลาย อ้ายยังฮักน้องหลาย
คอยจนน้ำตาไหล ระเหยไปกับลมหนาว

*** สิหย่างไปไส สิไปหม่องใด๋ กะมีแต่หน้าน้องลอย
สินอน สิหลับ ก็ได้แต่คอยฝันเห็นแต่หน้า สิเป็นบ้า
น้อง… หล่าฮู้บ่

**** สิฮ้อนสิหนาวลมแล้ง หรือว่ามีฝนตอกหน่ำ
ใจอ้ายยังจำถึงคำสัญญา ใจเราไม่ห่าง
แม้ไกลห่างกัน น้อง.. ยังจำได้บ่

( ดนตรี )

ใจ.. มันยังคึดเห็น

( ดนตรี )
( * , ** , *** , **** , *** , **** )
( ดนตรี )

ว่าไผ เขาคึดเห็นหน้า
เพลง : คึดเห็นหน้า
ศิลปิน : แขก สยาม
คำร้อง/ทำนอง : แขก สยาม : กลย์กร สุขหนา
คึดเห็นหน้า - แขก สยาม
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend