คอร์ดเพลง หนักศิษย์เห้อ – จ๊อบ บรรจบ (JOB2DO)

  
Text   

คอร์ดเพลง หนักศิษย์เห้อ จ๊อบ บรรจบ

จ๊อบ บรรจบ (JOB2DO)

คอร์ดเพลง หนักศิษย์เห้อ

ศิลปิน : จ๊อบ บรรจบ (JOB2DO)

แนวเพลง : #เร็กเก้

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง หนักศิษย์เห้อ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

หนักศิษย์เห้อ - จ๊อบ บรรจบ JOB2DO
คอร์ด

INTRO | D | Em | D | Em |
INTRO | D | Em | ( 4 Times )

 
บุ้นฉิน บุ่
D 
นฉิน 
 
กินนอนไ
Em 
ม่ได้
 
ไม่รู้จะปรึกษาใ
D 
คร เลยป้ำๆ เป๋
Em 
อๆ
 
อก
D 
หักเมื่อรักมันปีนเก
Em 
ลียว
 
เพราะรักเขาข้างเ
D 
ดียว 
 
ได้แต่ฝันละ
Em 
เมอ

 
เกี่ยวเดือนเชือ
Em 
นเฟื่อนเหมือนหมา
Am 
ฝัน
 
เธอเดือนเชือ
Em 
นเฟื่อนเหมือนหม
Am 
าฝัน
 
เธอไม่ยอมแต่งง
D 
าน ว่าหนักๆ ศิษย์เ
Em 
ห้อ

INSTRU | D | Em | ( 2 Times )

 
ดอ
D 
กฟ้าไม่ได้คู่กับหม
Em 
าวัด
 
รักไม่มีทาง
D 
ลัด 
 
มันขัดใจจริง
Em 
เออ
 
เกิดมาร
D 
วยและสวยเธอเลือ
Em 
กได้
 
มีหนุ่มๆ มาก
D 
มาย 
 
ต่างหมายปองจ้อง
Em 
เธอ

 
เรามั
Em 
นจนต้องทนเก็บขี้
Am 
ยาง
 
เรามั
Em 
นจนต้องทนเก็บขี้
Am 
ยาง
 
หล๊อง ปัง ลื่ม  
D 
ปัง ว่าหนักๆ ศิษย์เ
Em 
ห้อ

 
*  
G 
ไปไกลๆ 
 
อย่างมาก
Em 
ล้อง
 
ไม่มีเงินท
G 
องมันซ๊องแซ๊ง 
 
เพื่อน
Em 
เห้อ
 
มองเกือกบ
G 
อกทำไมมันไม่แห
Em 
ลง
 
ว่ารักเธออย่างแ
G 
รง 
 
เข้าใจไหมเว้
Em 
 
เห็นทีต้อง
Em 
ส่งไปหลังคา
Am 
แดง
 
เห็นทีต้องส่งไปหลังคาแดง
 
 
ว่าหมดเรี่ยวหมดแ
D 
รง
 
ว่าหนักๆ ศิษย์เ
Em 
ห้อ

D 
 
Em 
** 
 
เราไม่หล่อเราไม่รวย
 
คนสวยเขาไม่
D 
แล
 
เลยเก็บดอกแค แกงส้มไป
Em 
วัด
 
แต่ท่านพระครูท่านไม่ชอบรสจั
D 
 
เลยให้เด็กวัดเอาไปกินไก
Em 
ลๆ
 
ยิ่งอยู่ยิ่งห่าง ละหมดทางได้แ
D 
อ้ม
 
บอกว่าโนพล็อพแพล่ม ฉันยังพอทนไ
Em 
ด้
 
ไม่ต้องส่งควายมา เพราะฉันไม่มีที่ไ
D 
ว้
 
เรื่องสวนนาไร่ ของฉันไม่มี
Em 

INSTRU | D | Em | ( 4 Times )

( * ) ( ** )

D 
หนักๆ 
 
ศิษย์เ
Em 
ห้อ 
 
 
D 
หนักๆ 
 
ศิษย์เ
Em 
ห้อ
D 
หนักๆ 
 
ศิษย์เ
Em 
ห้อ 
 
 
D 
หนักๆ 
 
ศิษย์เ
Em 
ห้อ
D 
หนักๆ 
 
ศิษย์เ
Em 
ห้อ 
 
 
D 
หนักๆ 
 
ศิษย์เ
Em 
ห้อ
D 
หนักๆ 
 
ศิษย์เ
Em 
ห้อ 
 
 
D 
หนักๆ 
 
ศิษย์เ
Em 
ห้อ

เนื้อเพลง
บุ้นฉิน บุ่นฉิน กินนอนไม่ได้
ไม่รู้จะปรึกษาใคร เลยป้ำๆ เป๋อๆ
อกหักเมื่อรักมันปีนเกลียว
เพราะรักเขาข้างเดียว ได้แต่ฝันละเมอ

เกี่ยวเดือนเชือนเฟื่อนเหมือนหมาฝัน
เธอเดือนเชือนเฟื่อนเหมือนหมาฝัน
เธอไม่ยอมแต่งงาน ว่าหนักๆ ศิษย์เห้อ

ดอกฟ้าไม่ได้คู่กับหมาวัด
รักไม่มีทางลัด มันขัดใจจริงเออ
เกิดมารวยและสวยเธอเลือกได้
มีหนุ่มๆ มากมาย ต่างหมายปองจ้องเธอ

เรามันจนต้องทนเก็บขี้ยาง
เรามันจนต้องทนเก็บขี้ยาง
หล๊อง ปัง ลื่ม ปัง ว่าหนักๆ ศิษย์เห้อ

ไปไกลๆ อย่างมากล้อง
ไม่มีเงินทองมันซ๊องแซ๊ง เพื่อนเห้อ
มองเกือกบอกทำไมมันไม่แหลง
ว่ารักเธออย่างแรง เข้าใจไหมเว้อ

เห็นทีต้องส่งไปหลังคาแดง
เห็นทีต้องส่งไปหลังคาแดง
ว่าหมดเรี่ยวหมดแรง
ว่าหนักๆ ศิษย์เห้อ

เราไม่หล่อเราไม่รวย
คนสวยเขาไม่แล
เลยเก็บดอกแค แกงส้มไปวัด
แต่ท่านพระครูท่านไม่ชอบรสจัด
เลยให้เด็กวัดเอาไปกินไกลๆ
ยิ่งอยู่ยิ่งห่าง ละหมดทางได้แอ้ม
บอกว่าโนพล็อพแพล่ม ฉันยังพอทนได้
ไม่ต้องส่งควายมา เพราะฉันไม่มีที่ไว้
เรื่องสวนนาไร่ ของฉันไม่มี

ไปไกลๆ อย่างมากล้อง
ไม่มีเงินทองมันซ๊องแซ๊ง เพื่อนเห้อ
มองเกือกบอกทำไมมันไม่แหลง
ว่ารักเธออย่างแรง เข้าใจไหมเว้อ

เห็นทีต้องส่งไปหลังคาแดง
เห็นทีต้องส่งไปหลังคาแดง
ว่าหมดเรี่ยวหมดแรง
ว่าหนักๆ ศิษย์เห้อ

เราไม่หล่อเราไม่รวย
คนสวยเขาไม่แล
เลยเก็บดอกแค แกงส้มไปวัด
แต่ท่านพระครูท่านไม่ชอบรสจัด
เลยให้เด็กวัดเอาไปกินไกลๆ
ยิ่งอยู่ยิ่งห่าง ละหมดทางได้แอ้ม
บอกว่าโนพล็อพแพล่ม ฉันยังพอทนได้
ไม่ต้องส่งควายมา เพราะฉันไม่มีที่ไว้
เรื่องสวนนาไร่ ของฉันไม่มี

หนักๆ ศิษย์เห้อ
หนักๆ ศิษย์เห้อ
หนักๆ ศิษย์เห้อ
หนักๆ ศิษย์เห้อ
หนักๆ ศิษย์เห้อ
หนักๆ ศิษย์เห้อ
หนักๆ ศิษย์เห้อ
หนักๆ ศิษย์เห้อ
ว่า หนักๆ ศิษย์เห้อ
หนักๆ หนักศิษย์เห้อ
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : หนักศิษย์เห้อ
ศิลปิน : จ๊อบ บรรจบ ( JOB 2DO )
คำร้อง/ทำนอง : บรรจบ พลอินทร์
เรียบเรียง : อาร์ท , สมรมแบนด์
ติดต่องาน : 0951511389
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend