หน้าแรก » อันดา อาร์สยาม » คอร์ดเพลง ฉันยังคอย – อันดา อาร์สยาม

คอร์ดเพลง ฉันยังคอย – อันดา อาร์สยาม


INTRO | A E | F#m C#m |
INTRO | D C#m | Bm | E |

คำว่ารักที่เ
ธอเขียน 
 
 
F#m 
ให้ฉันบนหาดท
ราย
 
ถูกค
ลื่นซัดจา
C#m 
งหาย 
 
Bm 
ปไม่คืนหลบ
มา
 
วามคิดถึงเคย
ส่งถึง 
 
 
F#m 
วันนี้ไกลสุด
ตา
 
ก็เป
รียบคล้ายขอ
C#m 
บฟ้า 
 
 
Bm 
เห็นแต่ไ
ม่มีจ
ริง

 
* เธอพา
ฉันล่องเรือความ
C#m 
หวัง
 
พอผุ
Bm 
พังแล้วเธอปล่อ
ยทิ้ง
 
หมดแ
ล้วที่พั
C#m 
กพิง 
 
 
Bm 
เธอกลับมาได้ไ
หม

 
** ฉันยังค
อย 
 
แม้ความห
วังจะน้อยแ
F#m 
ค่ไหน
 
ข็มที่มันหาย
ไป 
 
จะงม
หาในท้องทะเ
แม้มันจะเลือ
นราง 
 
แต่ควา
C#m 
มรักบอกให้ทุ่
F#m 
มเท
 
หากไ
Bm 
ม่สิ้นน้ำทะ
เล 
 
ฉันยังร
F#m 
อเธอ

INSTRU | D C#m | Bm | E |

 
อนที่เห็นพระอา
ทิตย์ 
 
จุม
F#m 
พิศทะเลก่อน
ไป
 
ดั่ง
จูบครั้งสุ
C#m 
ดท้าย 
 
Bm 
ธอให้ไว้ก่อน
ลา
 
องเห็นนกคืน
รังแล้ว 
 
 
F#m 
เรือหาปลาก
ลับมา
 
แต่ค
วามเหงาคอ
C#m 
ยหา 
 
 
Bm 
คนที่เ
คยแอบ
อิง

( * ) ( ** )

INSTRU | D C#m | Bm A | D |
INSTRU | C#m F# | Bm | E |

( ** )

INSTRU | D E | C#m F#m |

Bm 
ตราบสิ้นน้ำทะ
เล 
 
ฉันยังร
F#m 
อเธอ..

OUTRO | D C#m | Bm | E | A |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
คำร้อง/ทำนอง : วีรยุทธ ชูลีกร
เรียบเรียง : กนก กิตติภูรี
 โฆษณา