คอร์ดเพลง วันนี้มีเธอ – I Zeed (ไอซี๊ด)

  
Text   

คอร์ดเพลง วันนี้มีเธอ I Zeed Band (ไอซี๊ด)

คอร์ดเพลง วันนี้มีเธอ

ศิลปิน : I Zeed (ไอซี๊ด)

แนวเพลง : #สตริง

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง วันนี้มีเธอ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ด

INTRO | Ab | Cm | Db | Eb |

 
ในวันที่เ
Ab 
รานั้นอ่อนแอ 
 
มีบาด
Cm 
แผลและร้องไห้
Db 
จำได้ไหมว่า
Cm 
มีใคร 
 
ที่
Bbm 
คอยดูแลและห่ว
Eb 
งใย
 
ในวันที่เ
Ab 
รานั้นหกล้ม 
 
คอยประ
Cm 
คองและเฝ้ามองเรื่อ
Fm 
ยมา
 
ผ่
Db 
านเวลามาเนิ่
Cm 
นนาน 
 
ข้าง
Bbm 
กายก็ยังมีเ
Ab 
ธอ

 
* ความ
Db 
รัก 
 
ความห่ว
Eb 
งใย 
 
ที่เ
Cm 
ธอนั้นมีใ
Fm 
ห้กัน
 
จากวั
Bbm 
นนั้นฉันยัง
Eb 
จำไม่เคย
Ab 
ลืม
Db 
ต่อจากวั
Eb 
นนี้ 
 
ชี
Cm 
วิตที่มีเพื่
Fm 
อเธอ
 
จะ
Bbm 
อยู่ดูแลเธ
Db 
อตลอ
Eb 
ดไป

 
** เพราะวันนี้มีเธอ
Db 
อยู่ 
 
พรุ่งนี้ก็ยั
Cm 
งอยู่
 
แต่ไ
Bbm 
ม่รู้ 
 
ว่าวั
Eb 
นต่อไปจะ
Ab 
มีอยู่ไหม
 
(ที่รู้คือ)(แต่ฉันจะ)ต้
Db 
องทำ 
 
ทำวั
Cm 
นนี้ 
 
ให้ดีต่
Fm 
อไป
 
เพื่
Bbm 
อคนที่ห่วงใย 
 
และ
Eb 
รักเธอกว่าใคร..
Ab 

 
โชค
Ab 
ดีที่มีเธอ 
 
อยู่เ
Cm 
สมอไม่ว่าเมื่อไร
 
Db 
อบคุณฟ้าด้วยหั
Cm 
วใจ 
 
ที่
Bbm 
ส่งเธอม
Eb 
า 
 
Ab 
ห้กัน 
 
 
Eb 

INSTRU | Ab | Cm | Db Cm | Bbm Eb |
INSTRU | Ab | Cm | Db Cm | Eb Ab |

( * )

 
เพราะวันนี้มีเธอ
Db 
อยู่ 
 
พรุ่งนี้ก็ยั
Cm 
งอยู่
 
แต่ไ
Bbm 
ม่รู้ 
 
ว่าวั
Eb 
นต่อไปจะ
Ab 
มี
Cm 
อยู่ไหม
Ab 
 
แต่ฉันจะต้
Fm 
องทำ
Fm/E 
.. 
 
ทำวั
Fm/Eb 
นนี้ให้ดีต่
Fm/D 
อไป
 
เพื่
Db 
อคนที่ห่วงใย 
 
และ
Bbm 
รักเธอกว่าใ
Eb 
คร..
Ab 

 
โชค
Ab 
ดีที่มีเธอ 
 
อยู่เ
Cm 
สมอไม่ว่าเมื่อไร
 
Db 
อบคุณฟ้าด้วยหั
Cm 
วใจ 
 
ที่
Bbm 
ส่งเธอม
Eb 
า 
 
Ab 
ห้กัน 
 
 
Eb 

เนื้อเพลง
ในวันที่เรานั้นอ่อนแอ มีบาดแผลและร้องไห้
จำได้ไหมว่ามีใคร ที่คอยดูแลและห่วงใย
ในวันที่เรานั้นหกล้ม คอยประคองและเฝ้ามองเรื่อยมา
ผ่านเวลามาเนิ่นนาน ข้างกายก็ยังมีเธอ

* ความรัก ความห่วงใย ที่เธอนั้นมีให้กัน
จากวันนั้นฉันยังจำไม่เคยลืม
ต่อจากวันนี้ ชีวิตที่มีเพื่อเธอ
จะอยู่ดูแลเธอตลอดไป

** เพราะวันนี้มีเธออยู่ พรุ่งนี้ก็ยังอยู่
แต่ไม่รู้ ว่าวันต่อไปจะมีอยู่ไหม
(ที่รู้คือ)(แต่ฉันจะ)ต้องทำ ทำวันนี้ให้ดีต่อไป
เพื่อคนที่ห่วงใย และรักเธอกว่าใคร..

โชคดีที่มีเธอ อยู่เสมอไม่ว่าเมื่อไร
ขอบคุณฟ้าด้วยหัวใจ ที่ส่งเธอมา ให้กัน

( ดนตรี )

( * ) ( ** ) ( ** )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
วันนี้มีเธอ – ซิงเกิ้ลแรกจากวง ไอซี๊ด
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend