คอร์ดเพลง ห่างกัน – โต้ง อัษฎาวุฒ

  
Text   

คอร์ดเพลง ห่างกัน โต้ง อัษฎาวุฒ

โต้ง อัษฎาวุฒ

คอร์ดเพลง ห่างกัน

ศิลปิน : โต้ง อัษฎาวุฒ

แนวเพลง : #สตริง

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ห่างกัน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ด

INTRO | F | Am | Bb | C | C |

 
ต้องทำ
F 
ใจในวันที่เราจาก
 
ต้องยอ
Bb 
มรับว่าเธอต้อ
F 
งไป
 
จา
Bb 
กนี้เราคงห่าง
F 
กันแสนไกล
 
เธอจา
Gm 
กไปฝากคำร่ำลาน้ำตาฉั
C 
นไหล

 
นาฬิ
F 
กาความรักของเรายังคงเดิน
 
ต้องเผ
Bb 
ชิญกับความปวดร้
F 
าว
 
วัน
Bb 
นี้ไม่มีเธอเห
F 
มือนวันเก่า
 
อยู่กับเห
Gm 
งาแค่เพียงลำพังฟ้าช่างใ
C 
จร้าย

 
* รับไม่
F 
ได้คือเราต้องห่างกันไกล
 
ในใจยังคงคิดถึงรอคอยเ
Dm 
วลาให้เธอกลับมา
 
ใจสั่นเพราะความผูกพันธ์มัน
Bb 
ล้นจนเกินเยี่ยวยา
 
ฟ้าได้ยินไ
C 
หม

 
(จาก)(วัน)นี้ไม่มีเ
F 
ธอ 
 
ใจของฉันมั
Dm 
นเหงา
 
วันนี้ไม่มีเ
F 
รา 
 
เธอไปอยู่ที่ไ
Dm 
หน
Bb 
คนเคยรักเคย
F 
อยู่ด้วยกัน
Bb 
ต้องห่างกันแส
F 
นไกล
Gm 
ทำไมทำไม 
 
ฟ้าใจร้ายอย่า
C 
งนี้

 
คงต้อง
F 
รอให้เธอนั้นคืนกลับ
 
ยังเฝ้า
Bb 
นับวันที่เธอกลั
F 
บมา
 
ได้โ
Bb 
ปรดอย่าลืมใน
F 
คำสัญญา
 
ที่เธอเ
Gm 
คยบอกฉันว่าเรารักกันแ
C 
ค่ไหน
 
สักวันคงได้เจ
F 
อเธอ

INSTRU | Bb | Am | Gm C | F Fmaj7 |
INSTRU | Bb | Am | Gm C | F | C |

( * ) ( ** ) ( ** )

 
จะรอวันที่ได้เจ
F 
อเธอ

OUTRO | Bb | Am | Gm C | F | Fmaj7 |

เนื้อเพลง
ต้องทำใจในวันที่เราจาก
ต้องยอมรับว่าเธอต้องไป
จากนี้เราคงห่างกันแสนไกล
เธอจากไปฝากคำร่ำลาน้ำตาฉันไหล

นาฬิกาความรักของเรายังคงเดิน
ต้องเผชิญกับความปวดร้าว
วันนี้ไม่มีเธอเหมือนวันเก่า
อยู่กับเหงาแค่เพียงลำพังฟ้าช่างใจร้าย

* รับไม่ได้คือเราต้องห่างกันไกล
ในใจยังคงคิดถึงรอคอยเวลาให้เธอกลับมา
ใจสั่นเพราะความผูกพันธ์มันล้นจนเกินเยี่ยวยา
ฟ้าได้ยินไหม

(จาก)(วัน)นี้ไม่มีเธอ ใจของฉันมันเหงา
วันนี้ไม่มีเรา เธอไปอยู่ที่ไหน
คนเคยรักเคยอยู่ด้วยกันต้องห่างกันแสนไกล
ทำไมทำไม ฟ้าใจร้ายอย่างนี้

คงต้องรอให้เธอนั้นคืนกลับ
ยังเฝ้านับวันที่เธอกลับมา
ได้โปรดอย่าลืมในคำสัญญา
ที่เธอเคยบอกฉันว่าเรารักกันแค่ไหน
สักวันคงได้เจอเธอ

( ดนตรี )

( ซ้ำ * , ** , ** )

จะรอวันที่ได้เจอเธอ
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : ห่างกัน
ศิลปิน : โต้ง อัษฎาวุฒ (ดอกสะแบง)
คำร้อง/ทำนอง : โต้ง อัษฎาวุฒ
เรียบเรียง : กันทรากร ทีทองแดง
โปรดักชั่น : สี’ฟ้า คราม’ม
สังกัด/ลิขสิทธิ : DOKSABANG | MUSIC
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend