คอร์ดเพลง ขอโทษที่ยังไม่ลืม – Soul Band

  
Text   

ขอโทษที่ยังไม่ลืม – Soul Band


INTRO | F | Em | Dm G | C |

 
อยู่ๆ  
Dm 
ก็มาเอ่ยคำ
G 
ลาให้ใจต้อ
C 
งเจ็บ
 
คำพูดที่เ
Dm 
ธอหลุดออก
G 
มาสู่ห้วง…หั
C 
วใจ
 
เคยบอกรั
Dm 
กกันจะเดินร่วม
G 
ทาง 
 
แต่
Em 
วันนี้เธอแบ่
Am 
งใจ
 
เธอเปลี่ย
Dm 
นไป 
 
จา
G 
กฉันที่ยังไม่ตั้
C 
งตัว

 
บอกตั
Dm 
วเองที่ยังหายใจ 
 
เธอจา
Em 
กไปให้ยอมรับมัน
 
หอบความ
F 
ฝันที่เค
Dm 
ยรักกันฝังไปกับน้ำ
G 
ตา

 
* ขอโทษที่ยังไม่
Fmaj7 
ลืม 
 
ขอโทษที่ยังไม่เป
G 
ลี่ยนไป
 
ต่อให้น
Dm 
านแค่ไหนหัว
F 
ใจฉันยังคงเหมือ
G 
นเดิม
 
รออยู่แต่เธอตร
Fmaj7 
งนี้ 
 
ขอเจ็บอยู่ตรง
Em 
ที่เดิม
 
ต่อให้
Dm 
ฉันนั้นต้องเผ
F 
ชิญกับความเสี
G 
ยใจ
 
(คงไม่มีวันหยุดรั
C 
กเธอ)
G 

Bb 
 ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนเวียนห
C 
มุนไปนานสักเท่าไหร่
Bb 
 แต่ภายในใจฉันยังมีแ
G 
ต่…เธอ

INSTRU | Am G | F | Am G | F | G | G |

( *, * )

 
ต่อให้
Dm 
กาลเวลาจะเปลี่ยนเวียนหมุนสักเท่
G 
าไหร่
สุดท้ายยังไงก็รักเธอ

OUTRO | F | Em | Dm G | C | C |

เนื้อเพลง
อยู่ๆ ก็มาเอ่ยคำลาให้ใจต้องเจ็บ
คำพูดที่เธอหลุดออกมาสู่ห้วง…หัวใจ
เคยบอกรักกันจะเดินร่วมทาง แต่วันนี้เธอแบ่งใจ
เธอเปลี่ยนไป จากฉันที่ยังไม่ตั้งตัว

บอกตัวเองที่ยังหายใจ เธอจากไปให้ยอมรับมัน
หอบความฝันที่เคยรักกันฝังไปกับน้ำตา

ขอโทษที่ยังไม่ลืม ขอโทษที่ยังไม่เปลี่ยนไป
ต่อให้นานแค่ไหนหัวใจฉันยังคงเหมือนเดิม
รออยู่แต่เธอตรงนี้ ขอเจ็บอยู่ตรงที่เดิม
ต่อให้ฉันนั้นต้องเผชิญกับความเสียใจ
คงไม่มีวันหยุดรักเธอ

ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนเวียนหมุนไปนานสักเท่าไหร่
แต่ภายในใจฉันยังมีแต่…เธอ

( ดนตรี )

ขอโทษที่ยังไม่ลืม ขอโทษที่ยังไม่เปลี่ยนไป
ต่อให้นานแค่ไหนหัวใจฉันยังคงเหมือนเดิม
รออยู่แต่เธอตรงนี้ ขอเจ็บอยู่ตรงที่เดิม
ต่อให้ฉันนั้นต้องเผชิญกับความเสียใจ

ขอโทษที่ยังไม่ลืม ขอโทษที่ยังไม่เปลี่ยนไป
ต่อให้นานแค่ไหนหัวใจฉันยังคงเหมือนเดิม
รออยู่แต่เธอตรงนี้ ขอเจ็บอยู่ตรงที่เดิม
ต่อให้ฉันนั้นต้องเผชิญกับความเสียใจ
คงไม่มีวันหยุดรักเธอ

ต่อให้กาลเวลาจะเปลี่ยนเวียนหมุนสักเท่าไหร่
สุดท้ายยังไงก็รักเธอ
เพลง ขอโทษที่ยังไม่ลืม
เนื้อร้อง – versace
ทำนอง – ธนดล บุญแท้ – เรืองฤทธิ์ เบ็ญจมาศ – นก บันนังสตาร์
เรียบเรียง – บอย พาโล
ขอโทษที่ยังไม่ลืม - Soul Band
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend