หน้าแรก » ประทีป ขจัดพาล » คอร์ดเพลง สาวชัยภูมิ – ประทีป ขจัดพาล

คอร์ดเพลง สาวชัยภูมิ – ประทีป ขจัดพาล


INTRO | D |
INTRO | Gm D | Gm D | Gm D | Gm |

 
ซึ้งแล้วน้ำใจสาวชัย
Gm 
ภูมิ
 
แม่ดอกบัว
Cm 
ตูมคนงามเซื่อ 
 
ใจบ่
Gm 
ได้
 
หลอกหนุ่มขอน แก่น อุบล อุดร หนอ
Cm 
งคาย
 
เธอช่างเหลือ
Gm 
ร้าย 
 
หลอกไ
ด้ 
 
ถึงยโ
Gm 
สธร
Gm 

 
โคราช สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะ
Gm 
เกษ
 
หลอกจนสุดเขต ทั่วแคว้น แดนอิสาน
 
 
ใครลุ่ม ใครหลง พะวงร้า
Cm 
วราน
 
เข็ดแล้วจ
Gm 
อมขวัญ
 
สาวง
ามเมือง 
 
พระ
Gm 
ยาแล
Gm 

 
จตุรัส หนองบัวแดง เกษตรสม
Gm 
บูรณ์
 
ภูเขียว ฝั่งคูน
 
 
บ้านเขว้าหัวหมุน ไป ตามกัน
 
 
บำเหน็จณ
Cm 
รงค์ 
 
คอนสวรรค์
 
คอนสารไม่ไหว แก่งค้อยิ่
Gm 
งร้าย
 
หลอกอ้
าย 
 
เสียจนยั
Gm 
บเยิน
Gm 

 
สาว ชัยภูมิอ้าย รู้ใจ
Gm 
ดี
 
ว่าน้องนั้นมี ชายผู้ดี ที่รออยู่
 
 
หลอกให้อ้ายหลง ใจ พะวงร้า
Cm 
วราน
 
เข็ดแล้วจอ
Gm 
มขวัญ
 
สาวง
ามเมือง 
 
พระ
Gm 
ยาแล
Gm 

INSTRU | Gm | Cm | Gm |
INSTRU | Gm | Cm | Gm D | Gm |
INSTRU | Gm | Am | Am |

 
ซึ้งแล้วน้ำใจสาวชัย
Am 
ภูมิ
 
แม่ดอกบัว
Dm 
ตูม 
 
คนงามเซื่อใจบ่ไ
Am 
ด้
 
หลอกหนุ่มขอน แก่น อุบล อุดร หนอ
Dm 
งคาย
 
เธอช่างเหลือ
Am 
ร้าย 
 
หลอกไ
ด้ 
 
ถึงยโ
Am 
สธร
Am 

 
จตุรัส หนองบัวแดง เกษตรสม
Am 
บูรณ์
 
ภูเขียว ฝั่งคูน บ้านเขว้าหัวหมุน ไปตามกัน
 
 
บำเหน็จณ
Dm 
รงค์ คอนสวรรค์ คอนสารไม่ไหว
 
แก่งค้อยิ่
Am 
งร้าย 
 
หลอกอ้
าย 
 
เสียจน
Am 
ยับเยิน
Am 

 
สาวชัยภูมิอ้ายรู้ใจ
Am 
ดี
 
ว่าน้องนั้นมีชายผู้ดี ที่รออยู่
 
 
หลอกให้อ้ายหลงใจ พะวงร้า
Dm 
วราน
 
เข็ดแล้วจอ
Am 
มขวัญ
 
สาวง
ามเมือง 
 
พระ
Am 
ยาแล
Am 

OUTRO | Am | E | Am Am6 |

 โฆษณา