หน้าแรก » ทูล คนหล่อ » คอร์ดเพลง จิ๊กโก๋บ้านๆ – ทูล คนหล่อ

คอร์ดเพลง จิ๊กโก๋บ้านๆ – ทูล คนหล่อ


INTRO | Bm | A | G | F#m | Em | G | A |

 
ลีวายเ
ก่าๆ คอนเวิร์สเก่าๆ เสื้อยืดตัวเก่
F#m 
าเดิมๆ
 
ผมย
Em 
าวๆ เนื้อตัวดำๆ คงไม่มีใ
ครจะเอาไปทำ
พันธุ์
 
จิ๊กโก๋บ้า
Em 
นนอกไม่น่ามอง 
 
คงไม่มีไ
หรให้สำคัญ
 
แหลงไม่ห
วาน 
 
เธอจะรับมันได้หรือเปล่า

 
* แลได้ม้ายพอได้
Em 
ม้าย 
 
เป็นอย่า
F#m 
งนี้เป็นแบบนี้
 
อาจ
ดูไม่เข้าที 
 
ดูไ
Gm 
ม่ดี 
 
แค่จิ๊กโก๋บ้านๆ

 
** กางเกงยีนส์มือสอ
งรองเท้าโรงเกลือ
 
เรื่องเสื้
Bm 
อไม่ต้องแหลง
 
ไม่กินของแ
พง 
 
ข้าวราดแกงก็
พอ
 
แต่ว่าใ
จมันชัดได้สายเ
Bm 
ลือดทางพ่อ
 
คำว่า
รักคำนี้พี่ชัดเ
จน

 
จิ๊กโก๋บ้านน
อกบ้านนา 
 
เธอจะรั
Bm 
บมันได้ม้าย
 
หมดหัวใ
จหมดทั้งใจ
มีแค่เ
ธอ

INSTRU | D | F#m | G | A | Bm | G | Em | G A |

( *, ** )

INSTRU | G | Bm |

( ** )

 
คำว่
Em 
ารัก 
 
คำ
นี้พี่ชัดเจน

OUTRO | Bm | A | G | F#m | Em | G | A | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :