หน้าแรก » กระบือ » คอร์ดเพลง ใจหาย – กระบือ

คอร์ดเพลง ใจหาย – กระบือ


INTRO | D | A | Bm | G | A | D | A |

 
เธอโร้มั่งห
ม้าย 
 
ว่าใครคนห
นึ่ง
 
หวังเหวิดคิ
Bm 
ดถึง คิดถึง ทุกคืน ทุก
วัน
 
ตั้งแต่เมื่อเ
ธอ ร่ำลา ไปไ
กล
 
กินก็ไ
Bm 
ม่ได้ นอนกะไม่หลับ สาวเ
หอ

..ถ่อยคำหวานๆ 
 
ใบห
น้า 
 
ของเธอ
 
รอ
Bm 
ยยิ้มหน้ารักๆ 
 
ยังติดต
าฉัน
..จมกับความหลัง 
 
แค่ภ
าพเดิมๆ
 
หวั่
Bm 
นใจเหลือเกิน 
 
เมื่อเรานั้นต้องห่า
งกัน

 
* ก็มันเ
Bm 
หงาพรือโฉ้เหมดใจแล้วโร้
F#m 
หม้าย
 
ยามเมื่อคิ
ดถึงเธอขึ้นมา 
 
ครั้
งใด

 
** แลหวันโพล้เ
พล้ 
 
กลัวเธอรวน
เร
 
แอบมีใ
Bm 
จให้ใครคนใ
หม่
 
นั่งอยู่นอกช
าน 
 
ที่ริมบั
นใด
 
ที่เราเค
Bm 
ยนั่งอยู่ด้ว
ยกัน
 
นั่งเหิดแลท
าง 
 
เฝ้าคอยแต่เ
ธอ
 
ใจมันคิ
Bm 
ดถึงเธอทุ
กวัน
 
เมื่อไหร่อีห
ลบ 
 
กลับมาห
ากัน
 
ใจมันหา
ยแว๊บเลย 
 
เสีย
วไป 
 
(เหมดแล้ว)

INSTRU | D A | Bm G A |
INSTRU | D A | G A |

( * ) ( ** ) ( ** )

OUTRO | Bm A | G | D A | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :