คอร์ดเพลง หมากเกมนี้ – อินคา

  
Text   

หากลืมฉันได้ไม่ลำบาก
เธอก็ควรจะจากฉันไป
ส่วนตัวฉันพอเข้าใจ… (พอเข้าใจ)

 
นที่เป็น
Em 
อดีต 
 
เธอ
ก็ยังไม่ลืม
 
เธ
Am 
อนั้นยังมีใจให้กับ
เขา
 
ทํ
าฉันทำ
Em 
ทุกอย่าง 
 
ให้เธอ
Am 
นั้นลืมเรื่องเก่า
 
Am 
ต่มันไม่มีประโยชน์อะไร

 
* แ
Em 
ล้วเมื่อวัน
หนึ่ง 
 
เขา
จะกลับเข้ามา
 
ฉั
Em 
นก็รู้ว่า
เธอ
รู้สึกเช่นไร 
 
 
 
Em 
ม้ไม่ต้อง
บอก 
 
ก็พอ
ที่จะเข้าใจ 
 
 
 
ในแ
Am 
ววตาของเธอมันบอกอย่างนั้น

 
** หมากเกมนี้
Em 
ฉันก็รู้ 
 
ว่าจะต้อง
ลงเอยอย่างไร
 
ไม่ต้องรอ
Am 
ให้จบเกม 
 
ฉันก็พร้อม
Em 
จะยอมตัดใจ
 
หากลืมฉัน
ได้ไม่ลำ
บาก 
 
เธอก็ควร
จะจากฉันไป 
 
 
 
ส่วนตัวฉัน
Am 
พอเข้าใจ 
 
ฉันมันแค่ท
างผ่าน

INSTRU | D | Em | D | Em D | D |

 
วั
นที่ใจเ
Em 
ธอเจ็บ 
 
เธอ
ก็ดึงฉันมา
 
Am 
พียงเพื่อลืม
เวลาที่ปวด
ร้าว
 
ทํ
าเพื่อเธอ
Em 
เท่าไหร่ 
 
ก็คง
Am 
ไม่เหมือนคนเก่า
 
Am 
ป็นแค่เพียง
คนคั่นเวลา

( * ) ( ** )

 
คน
มันรักจริง 
 
รัก
Em 
จนลืมเจ็บใจ
 
ให้
เธอนั้นใช้เป็นทาง
Em 
ผ่าน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend