หน้าแรก » Labanoon (ลาบานูน) » คอร์ดเพลง คิดในใจ – Labanoon (ลาบานูน)

คอร์ดเพลง คิดในใจ – Labanoon (ลาบานูน)


INTRO | E | E |

รู้.. 
 
ว่าอย่าคิดไปเกินก
C#m 
ว่านี้ 
 
เท่า
ที่มี 
 
ก็รู้ว่าดีหนัก
หนา
 
ได้ใกล้
C#m 
เธอแค่คำว่าเ
G#m 
พื่อนรัก 
 
ได้พ
บได้เจอได้พู
ดจา
 
แต่ทุก
F#m 
ครั้งต้องหลบสายต
า 
 
กลัวว่า
ใจสั่น

ฝืน.. 
 
ก็ไม่รู้ได้นานแ
C#m 
ค่ไหน
 
เมื่อใ
นใจ 
 
ฉันคิดมากไปก
ว่านั้น
 
อยาก
C#m 
ดูแลห่วงใยเธ
G#m 
อกว่านี้
 
อยา
กซึ้งให้เกินกว่า
เพื่อนกัน
 
กลับต้อง
F#m 
คอยเก็บมันทุกวั
น 
 
คำว่ารักเ
ธอ
E7 

 
* เก็บไว้ข้าง
ในใจ
เก็บมันไปทุก
ถ้อยคำ
 
กลัวมันจะ
ทำ 
 
ให้เ
ธอและฉันต้องห่
างกันไป
E7 
 
ต้องเก็บมันไ
ว้อย่างนี้
รักของฉันได้
G#m 
เพียงแค่คิดใน
C#m 
ใจ
 
หากว่า
พูดออกไป 
 
 
F#m 
..กลัวต้องเสียใ
จ 
 
กลัวต้องเสียเธอ

INSTRU | E |

รัก.. 
 
แต่ก็รักได้เพียงเ
C#m 
ท่านี้
 
ก็ยัง
ดี 
 
แค่ขอมีเธอต่อไ
 
ไม่ต้อ
C#m 
งการให้เธอ
G#m 
ได้รับรู้
 
ว่า
ฉันกำลังแอบ
รักใคร
 
ได้แต่
F#m 
คิดอยู่ในหัวใ
จ 
 
ว่าฉัน
รักเธอ
E7 

( * )

INSTRU | C#m | G#m | C#m | G#m |
INSTRU | F#m B | F#m B | E |

( * )

INSTRU | E | C#m |

รัก.. 
 
แต่ก็รักได้เพียงเ
C#m 
ท่านี้
 
ก็ยัง
ดี 
 
ฉันขอมีเธอต่อไ
 
ไม่ต้อ
C#m 
งการให้เธอ 
 
 
G#m 
ได้รับรู้
 
ว่า
ฉันกำลังแอบ
รักใคร
 
ได้แต่
F#m 
คิดอยู่ในหัวใ
จ 
 
ว่าฉัน
รักเธอ
 
วัน
คืนที่เวียนหมุน
ไป
 
ได้แต่
คิดอยู่ในหัว
ใจ 
 
ว่าฉั
นรักเธอ
C#m 
..ว่าฉัน
รักเธอ 
 
 
C#m 
..ว่าฉัน
รักเธอ
 โฆษณา