คอร์ดเพลง อย่าทำให้ฟ้าผิดหวัง – Endorphine


INTRO | E | Bsus4 | C#m7 | Asus2 |
INTRO | E | Bsus4 | Asus2 | Asus2 |
INTRO | E | Esus2 E |

 
ฟ้
ายังมีต
Bsus4 
 
ที่
C#m7 
ฟ้านำเธอมา
Asus2 
ร่วมทางอยู่กับฉัน
 
ท่
ามกลางคืนวั
Bsus4 
น 
 
ที่เหนื่อยล้ากาย
C#m7 
ใจ
 
ให้ยังพอ
Asus2 
มีแรงสู้ไป

 
* ถึ
งล้มก็รู้ 
 
ว่าฉันยังมีมือของเธอ
 
ถึ
งฉันนั้นพลั้งหรือพลาดอะไรไป
 
อย่างน้อย
C#m 
ยังมีเธอเป็นเหมือนเส้น
ชัย
 
ละทุกทุกครั้งที่เสียอะไรไปเท่าไร
 
ก็
คิดทุกครั้งว่าได้อะไรมา
 
และพบ
C#m 
ว่าฉันโชคดีสั
กเพียงใด
ที่พบเธอ

 
** อยู่กันอย่างนี้น
านๆ 
 
นะเธ
Bsus4 
 
จากกันวันไหน
C#m7 
 ฟ้าคงจะผิ
Asus2 
ดหวัง
 
อยู่กันตรงนี้  
หัวใจจะฝา
Bsus4 
กฝัง 
 
ใส่มือเธอ
F#m7 
นั้น
 
อย่าไปไห
Asus2 
น 
 
อย่าไปไห
Bsus4 
 
อย่าไปไห
C#m7 
น 
 
 
Bsus4 
 
Asus2 

 
มื่อฉันลืมต
Bsus4 
 
ก็
C#m7 
ขอแค่ให้มอง
Asus2 
เห็นเธออยู่กับฉัน
 
นทางจะไกล
Bsus4 
 สุดขอบฟ้าไม่ห
C#m7 
วั่น
 
ได้รางวั
Asus2 
ลเป็นเธอมาแล้ว

( * ) ( ** )

 
ผิด
B/Eb 
 ความตั้งใจ.
 
ที่เป็
F#m 
นของฟ้า
Asus2 
 
Bsus4 

INSTRU | E | F#m | Asus2 | Bsus4 | Bsus4 |

( ** )

OUTRO | E |