คอร์ดเพลง ม.ให้อะไร – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

  
Text   

INTRO | G | G | C | C |
INTRO | Am | Am | D | D |

 
เขาหวัง
เขารอด้วยความแกร่ง
 
รอนแรม
จากครอบครัวมา
 
หวังปริญ
Am 
ญามหาวิทยาลัย

 
อุดม
การณ์อุดมความแกร่ง
 
โรคแล้
งน้ำใจจะแก้ไข
 
ให้ความ
Am 
เป็นธรรม
 
ทุกชนทุกชั้นทั่วไป

 
ไต่เต้า
รับราชการยศต่ำ
 
คุณธรรม
ยังนำความอยากในใจ
 
เพื่อนฝูง
Am 
อย่างไร 
 
กินได้รวยไปไม่สน
ใจ
 
จิตใจ
Am 
ของคนต่ำสูง 
 
ไม่เทียมเท่ากัน
 
เขายังหวัง
Am 
ซักวัน 
 
ว่าเพื่อนเขาจะกลับใจ

 
อยู่ไปอ
ยู่มาถึงจึงรู้ว่า 
 
โลกนี้ค
นดีมันน้อยเกินไป
 
แค่คน
Am 
ไม่ชั่ว 
 
ไม่ต้องดีไม่รู้อยู่ไหน
 
เขาจึงมอง
Am 
ย้อนไปถึงชีวิตในมหาลัย
 
แล้วตั้ง
Am 
คำถามมหาลัยให้อะไรเ
รา

 
* ไม่ได้สอน
ให้เรียน 
 
แข่งขันอย่างคลั่งบ้า
 
ไม่ได้สอน
คิดบ้าว่าเป็นคนเหนือคน
 
จบเห็น
Am 
แก่ตน 
 
แต่งงานสืบพันธุ์แล้วตาย
 
(มหาลัย
Am 
สอนไว้ให้เรา 
 
เป็นข้าประชาชน)

INSTRU | G | G | C | C |
INSTRU | Am | Am | D | D |
INSTRU ( 2 Times )
INSTRU | G | G | G | G |

( * )

 
ไม่ได้สอน
ให้โกงให้กลอกกลิ้ง
 
ไม่ได้สอน
ว่าเป็นเทวดา
 
ไม่ได้สอน
Am 
ให้จบออกมา
 
เหยียดหยามประชาชน
 
ไม่ได้ให้ปั
Am 
ญญาเอาไว้คดโกงสังคม
 
มหาลัย
Am 
สอนไว้ให้เรา 
 
เป็นข้าประชา
ชน

ไม่ได้สอน
ว่าเป็นเทวดา
 
ไม่ได้สอน
Am 
ให้จบออกมา
 
เหยียดหยามประ
ชาชน
ไม่ได้สอน
ว่าเป็นเทวดา
 
จบเห็น
Am 
แก่ตน 
 
แต่งงานสืบพันธุ์แล้วตาย
ไม่ได้ให้ปั
ญญา 
 
ไว้โกงสังคม
 
มหาลัย
Am 
สอนไว้ให้เรา 
 
เป็นข้าประชาชน
( Fade out )
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend