คอร์ดเพลง รักแท้ – Labanoon (ลาบานูน)

  
Text   

INSTRU | Em | D | Em | Em |

 
คงไม่ผิดอ
Em 
ะไร 
 
เข้า
D 
ใจ 
 
ใครก็ต้องอยา
G 
กเจอ 
 
สิ่ง
B 
ดี
 
ไม่โทษเธอถ้า
Am 
ในวันนี้ 
 
 
B 
..ต้องการที่จะ
Em 
ไป

 
มีแค่ใจดวงเ
Em 
ดียว 
 
ให้เ
D 
ธอ
 
แค่ความรักและ
G 
ความห่วงใ
B 
 
เขาคงมีให้ม
Am 
ากกว่าใจ 
 
 
B 
..ฉันมีให้ไม่
Em 
พอ

 
* มันมีที่
D 
ต่ำที่สูงต้องเข้
G 
าใจ
 
ไม่มีประโ
D 
ยชน์จะรั้งจะฝื
G 
นเธอเอาไว้
 
จะอย่าง
B 
ไร 
 
ก็ต้องยอมรับ

 
** มีแค่เพียงรักแ
Em 
ท้ 
 
ก็คงต้องแพ้
Am 
ไป
 
ให้ไปเทียบกับใ
D 
คร 
 
ก็ไม่มี
G 
ค่า
 
ถูก
C 
แล้ว 
 
ที่เธอร้
Am 
างลา
 
มันก็ต้องเป็นไ
B 
ปอย่างนั้น

 
อยากให้ค
Em 
นคนนั้น 
 
รัก
D 
เธอ
 
ให้เธอได้ดั่
G 
งใจ 
 
เธ
B 
อฝัน
 
เพราะฉันไม่โ
Am 
ชคดีอย่างนั้น
B 
..ฉันเลยไม่มีใ
Em 
คร

( * ) ( ** )

 
*** ยังจะมี
Em 
รักแท้ถึงแม้ต้อ
Am 
งช้ำใจ
 
ฉันยังคงห่ว
D 
งใยแม้เธอไม่ย้อ
G 
นมา
 
จาก
C 
นี้ให้เธอรู้
Am 
ว่า
 
แม้เธอนั้นจะอ
B 
ยู่..กับใคร.. 
 
ฉันก็ยังรักเธอ…

INSTRU | Em | Am | D | G | C | Am | B | B |

( ** ) ( *** )

 
ฉันก็ยังรั
Em 
กเธอ
 
ฉันก็ยังรั
Em 
กเธอ…
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend