คอร์ดเพลง เหงา – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

  
Text   

INSTRU | A | A |

 
เคยเหงา
กันบ้างไหม 
 
เคยรู้อ
F#m 
ยู่ใช่ไหม
 
ว่าเหงา
Bm 
มันโหดร้ายเกินจะเปรียบ
 
มองหา
คนข้างกาย 
 
ลองถาม
F#m 
เขาบ้างไหม
 
ทุกคน
Bm 
รู้สึกเหงาเท่าเท่ากัน
 
อยากให้โ
ลกเห็นใจ 
 
อยากให้ค
F#m 
นสงสาร
 
ทุกคน
Bm 
ก็ต้องการ 
 
เหมือนเหมือน
กัน

 
* โอ้ใ
ครหนอใครช่างทำเ
ธอให้
 
น้ำตาหล่นไหล หลั่งริน
 
จึงร้อง
… 
 
เพลง
F#m 
กล่อมทั้ง
Bm 
คืน
 
ส่งไปต
ามสายลมโบกโบย
F#m 
… 
 
ถึง
เธอ

 
** เพื่อน
Bm 
เอย… 
 
 
ชีวิต
ยังมีหวังอีกยาว
F#m 
ไกล
 
เพื่อน
Bm 
เอย… 
 
 
จะเศร้า
จะซึ้งกันไปใ
F#m 
 
ยังมีเ
Bm 
รื่องราวอีกมาก
มาย 
 
ให้ค้น
หา

INSTRU | A | F#m | Bm | E |
INSTRU | A | F#m | Bm E | A |

 
ถึงรู้อ
ยู่แก่ใจ 
 
ถึงคิด
F#m 
จนซึ้งใจ
 
ทำไมยั
Bm 
งเศร้าใจยังเจ็บปวด
 
จึงหาโ
ลกกว้างไกล 
 
ค้นหา
F#m 
อยู่เพียงไหน
 
ยังไปไ
Bm 
ม่ถึงเพียงครึ่งทาง
 
เพื่อนเหงา
เราก็เหงา 
 
ใครเศร้า
F#m 
ก็ปลอบใจ
 
ใครถม
Bm 
ใครจะซ้ำก็ช่างเขา

( * ) ( ** )
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend