คอร์ดเพลง จะไปหา – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

  
Text   

INTRO | Em |

 
วันที่เธอจากไปฉั
นเจ็บช้ำหัวใ
 
ใครเล่าจะมอง
Em 
เห็น
 
คืนนี้จันทร์ผ่อง
เพ็ญ 
 
แต่ตาฉันแลเห็น
 
จันทร์เพ็ญเจ้าก็หม่น
Em 
หมอง
 
คืนนี้ไม่มีด
าวคืนนี้ 
 
คืน
เศร้า
 
ดาวลับ หลบหายไ
Em 
 
โอ้ชีวิตจิตใจ  
อ่อนล้าลงไป 
 
 
 
ไร้คนจะประคอง
Em 

 
ภาพเก่าเก่ายังเห็น
ครั้งความรัก
เป็น
 
เช่นน้ำผึ้งฉ่ำห
Em 
วาน
 
ถนอมรักให้ยืน
นาน 
 
ทุกข์สุขยังหวาน
 
เดินเคียงกันก้าว
Em 
ไป
 
คำสัญญาว่า
ไว้ 
 
ลืมแล้วหรือ
ไร
 
จะฝ่าไปด้วย
Em 
กัน
 
มือจับมือให้มั่น
สร้างชีวิตร่วม
กัน
 
จนวันโลกสลาย
Em 


 
* มี..
ชีวิตดีขึ้
น 
 
กลับมีปั
ญหาอีกมากมาย
 
ทำให้เ
กิดรอยร้าวในใจเ
ราสองคนหมางเมิน
 
อยากจะกลับไปมี  
Em 
มี.. 
 
ชี
วิตเช่นเ
ดิม
 
ทุกข์แค้น
ทนกัดก้อนเกลือ 
 
แต่ไม่เ
กิดรอยร้าวใดใด 
 
 
 
ในหัวใจ สอง
Em 
คน

INSTRU | G | D | Em | Em |
INSTRU | G | D | C | C |
INSTRU | Am | D | Am | D |
INSTRU | Am | D | Em | Em |

( * )

 
วันนี้ฟ้าไม่โ
ปร่ง 
 
หยุดความทุกข์กัง
วล
 
ที่ทับถมอยู่ในใจ  
Em 
 
ลุกรีบลุกขึ้น
ใหม่ 
 
กับความคิดสุดท้าย
 
ฉันจะไปหา
Em 
เธอ
 
ลุกรีบลุกขึ้นใ
หม่ 
 
กับความคิดสุดท้าย
 
ฉันจะไปหาเ
Em 
ธอ
 
ลุกรีบลุกขึ้น
ใหม่ 
 
กับความคิดสุดท้าย
 
ฉันจะไปหาเธอ
Em 
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ – จะไปหา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend