คอร์ดเพลง บุษบา – Moderndog

  
Text   

INTRO | Bm D | G F# | ( 8 Times )

 
บุ
Bm 
ษบา 
 
กิดมากับความ
สดใส
F# 
 
Bm 
ลกของเธอ
นั้นมีดอกไม้
ในหัวใจ
F# 
 
วั
Bm 
นทั้งวันชื่
นชมชอบร้อย
มาลัย
F# 
 
Bm 
ลกสดใสไ
ปด้วยมาลัย
ของเธอ
F# 

 
Bm 
อก 
 
ไม้
นาน
าพรรณ
F# 
 
สี
Bm 
สัน 
 
ากมาย
กันไป
F# 
 
Bm 
ลิ่น หอม
 รัญ
จวนใจ
F# 
 
Bm 
ระดับไว้
ให้โลก
นี้สวยงาม
F# 

INSTRU | Bm D | G F# | ( 4 Times )

 
* บ
Bm 
รรจง 
 
ร้
อยเ
ป็นมาลัย
F# 
 
Bm 
นุกสุขใจ
หนักหนา
 
F# 
 
Bm 
ป็นประจำ
 ทุกวัน
 เวลา
F# 
 
ไม่เคยเหนื่อยล้า
Bm 
    กั
บมา
ลัย
F# 

INSTRU | Bm D | G F# | ( 4 Times )

 
แล้ว
Bm 
เธอตื่นมา
กับความผิดหวัง
 ในวันนี้
F# 
 
โลก
Bm 
ที่เคยดีไ
ม่มีดอกไม้เ
หลืออยู่
F# 
 
โลก
Bm 
สดใสมั
นเป็นอะไรก็
ไม่รู้
F# 
 
เห็น
Bm 
เห็นกัน
อยู่ 
 
จู่จู่ก็
หายไป
F# 
Bm 
 
 
 
ดอกไม้มั
F# 
นหายไป
Bm 
 
 
 
จากโลก
F# 
อันกว้างใหญ่
Bm 
 
 
 
F# 

( * )

INSTRU | Bm D | G F# | ( 10 Times )

 
Bm 
ล้วบุษบา
ก็พบว่าความ
จริงนั้น
F# 
 
Bm 
ลกที่มัน
ไม่มีดอกไม้เ
หลืออยู่
F# 
 
Bm 
พราะเธอเด็ดไปม
ากมายเท่าไรก็
ไม่รู้
F# 
 
Bm 
ด็ดไปไม่เคย
ดู 
 
จะเหลือ
อยู่ได้อย่างไร
F# 

( * )

INSTRU | Bm D | G F# | ( 4 Times )

( * )

OUTRO | Bm D | G F# | ( 9 Times )
OUTRO | Bm D | G | G | G | G | F# |
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง บุษบา (คอร์ด)
ศิลปิน Moderndog
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend