คอร์ดเพลง คาดสิเจ็บ – ชัย ธนาพันธ์ , นันท์ ธนากร

  
Text   

 
* คั่นคึดว่า
Fm 
อ้ายบ่แมนเจ้ากะไป 
 
 
Eb 
 
บ่ต้องคิด
Eb 
หยังหลายอ้ายบ่ตาย
Fm 
ดอก
 
เมื่อเจ้า
Fm 
เจอคนที่คิดว่าเขาดีพ
Eb 
 
สิบ่อ้อน
Eb 
วอนขอให้หลูโ
Fm 
ตน

INSTRU | Fm | Db | Fm | Db |

 
** คน
Fm 
หมดใจเห็ดจั่งใด๋ก็
Eb 
ไปอยู่ดี
 
บ๋าฟ้า
Db 
บ๋าธรณี 
 
กะมีค่า
Fm 
สำเก่า
 
มัน
Fm 
อยู่อยาก 
 
ย้อนว่าเจ้า
Eb 
ฮักเขา
 
บ่ต้องโอ้ต้
Db 
องอ่าวคั่นสิไป 
 
 

 
*** คั่นฮักเขา
Fm 
เจ้ากะไปสา 
 
อย่า
Eb 
คึดหลาย
 
อกฮักบ่ถึ
Db 
งตายดอกอ้ายว่า
 
คั่นบ่สม
Fm 
ศักดิศรี 
 
กะให้หนี
Eb 
จากกัน
 
ที่ผ่านมา
Db 
คึดว่าฝันทอนั้นหละ
 
คั่นเจ้าไปไ
Fm 
ด้สวย 
 
ถึงใจต้อง
Eb 
ป่วยปี
 
สิยอมเจ็บ
Db 
โดยดี 
 
บ่โอ้อ่าว
 
สิบ่ท่วง
Fm 
วาสนา 
 
เมื่อผลา
Eb 
บ่หลาย
 
ถึงสิเจ็บ
Db 
รอดตาย 
 
อ้ายสิคิด
ว่า.. 
 
 
Eb 

INSTRU | Fm |

( ** )

INSTRU | Fm | Db | Eb | Ab C |
INSTRU | Fm | Db | Eb | Eb |

( *** ) ( *** )

OUTRO | Fm |

( * )
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend