หน้าแรก » เบิร์ดกะฮาร์ท » คอร์ดเพลง ฝน – เบิร์ดกะฮาร์ท

คอร์ดเพลง ฝน – เบิร์ดกะฮาร์ท


INTRO | Bb | Am | Gm | F |
INTRO | Bb | Am | Gm C | F |

 
อยากจะ
Bb 
ลืมใครซัก
Am 
คน
 
เมื่อหยาด
Bb 
ฝนพร่างพรมพริ้ว
Am 
มา
 
สายน้ำที่ร่วง
Gm 
หล่น
ปนเคล้า
Bb 
หยาดน้ำ
Am 
ตา
 
กลับไปคิดถึง
Bb 
ครา 
 
แรกที่เราพบ
กัน
 
มร
Bb 
สุมที่หาดสี
Am 
ทอง 
 
นำเรา
Bb 
สองให้ปองรัก
Am 
กัน
 
ฟ้าคำรามเธอ
Gm 
กลัว
ตัวของ
Bb 
เราหนาว
Am 
สั่น
 
สื่อดวงตาสัม
Bb 
พันธ์
อบอุ่นพลันสอง
เรา

 
*
Dm 
ความ
Am 
ชื่น 
 
แล้วใยแปรเป็น
Gm 
อื่น
 
เหลือแต่ความขื่น
ขมระทมเมื่อAลมพายุหอบ
Dm 
ฝนมา
 
เธอไม่
Am 
ยอม 
 
บอกเหตุผลใด
Gm 
ใด 
 
ปล่อยฉันไว้กลาง
ฝน
 
มาบัด
Bb 
นี้ยามฟ้าสี
Am 
หม่น 
 
ราวกับ
Bb 
ดลให้ตรมฤ
Am 
ทัย
 
รู้เป็นเพียงอา
Gm 
กาศ
แต่ไม่
Bb 
อาจห้าม
Am 
ใจ
 
อยากมีเธอชิด
Bb 
ใกล้
แต่เธอคงไม่
คืน

INSTRU | Bb | Am | Gm | F |
INSTRU | Bb | Am | Gm C | F | A |

( * )

 
อยากจะ
Bb 
ลืมใครซัก
Am 
คน
 
เมื่อหยาด
Bb 
ฝนพร่างพรมพริ้ว
Am 
มา
 
สายน้ำที่ร่วง
Gm 
หล่น
ปนเคล้า
Bb 
หยาดน้ำ
Am 
ตา
 
กลับไปคิดถึง
Bb 
ครา 
 
ที่
เธอลาฉัน
ไป
Gm 
 
 ที่เธอลาฉัน
ไป
Gm 
 
 ที่เธอลาฉัน
ไป
 โฆษณา