คอร์ดเพลง หวัง – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

  
Text   

INTRO | Am | Am | F | G | ( 2 Times )

 
เกิด
Am 
เป็นคน 
 
ป็นคน
โคยธรรม
Am 
ชาติ
ความคิด
 จิตใจส
Am 
ามารถ
รู้ขลาด
 รู้สู้ 
 
รู้
Am 
ซึ้ง  
   
 
ชั่ว
Am 
ชีวิต คิ
ดหวัง
ตั้งใจไ
Am 
ว้มาก
ประชา
ธิปไตย
Am 
ในไทยชาติ
เป็นใบเ
ต็มที่เ
Am 
ต็มร้อย  
   
 
จึงออก
Am 
ตามหา ป
ระชา
ธิปไตย
Am 
ดังว่า
เพื่อนร่วม
อุดมการณ์
Am 
หลายหลาก
สิบร้อย
พันหมื่น
Am 
แสนล้าน  
   

INSTRU | Am | Am | F | G | ( 2 Times )

 
* มีมือ
Am 
ปีศาจ เ
ข่นฆ่า
ให้ล้มหาย
Am 
ตายจาก
แย่งชิง
สิ่งหวัง
Am 
อันสูงค่า
กระชาก
ลงอเ
Am 
วจี  
   
 
ควา
Am 
มรู้สึก คั
บแค้น
แน่นไปถึ
Am 
งข้างใน
คืบคลาน
เข้ามารุม
Am 
สุมใจ
เห็นเพื่อน
ล้มตาย
Am 
ลงอย่างนี้  
   
 
เพื่อนบริ
Am 
สุทธิ์ ส
องมือ
สองแขน
Am 
ว่างเปล่า
ร่วงกราว
ลงกอง
Am 
แทบสองบาท
ปีศาจ
ร้ายนั่งบน
Am 
เก้าอี้  
   

INSTRU | Am | Am | F | G | ( 2 Times )

 
** ไม่เ
ป็นธรรมทุกสิ่ง 
 
ไม่เป็นธรรมทุกอย่าง
 
คนตาย
Am 
ก็ตายลงไป 
 
คนอยู่ก็สู้ต่อไป
 
ประ
ชาชนอย่างเรา 
 
ถึงหัวใจเป็นของเรา
 
แต่ความ
Am 
เป็นธรรมเป็นจริงมีสิทธิ์ได้แค่บางคน

INSTRU | Am | Am | F | G |
INSTRU | F | F G | Am | Am G |
INSTRU | F | F G | Am | Am |

( ** )

INSTRU | Am | Am | F | G |

( * )

OUTRO | Am | Am | F | G | Am |
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend