คอร์ดเพลง คำอวยพร – SPF

  
Text   

INTRO | G6 | Cadd9 | G6 | Cadd9 |

 
ที่สุ
G6 
ดก็เป็นได้เพียงความรัก
Cadd9 
ที่จบไป
 
ที่สุ
G6 
ดก้ไม่ได้เป็นอย่างฝัน
Cadd9 
 
เหน็ด
G6 
เหนื่อยเฝ้าคอยประคองความรัก
Cadd9 
เรื่อยมา
 
แต่สุดท้าย
Am 
ก็ถึงเวลาต้องเลิกกัน

 
ฉันเข้าใจเ
มื่อได้รับรู้ว่าเธอเลือกแล้ว
Bm 
 
เพียงรอ
Am 
เวลาปล่อยมือไปเท่านั้น
Cm 
   

 
* ก็คงมีเ
พียงคำอวยพร
Bm 
 อยากให้เธอนั้น
Em 
โชคดี
 
ให้เ
Dm7 
ธอพบ
รักแท้พบคน
Bm 
ที่ดี 
 
ได้มีชี
Am 
วิตที่ตรง
ใจ
 
มีเ
พียงความยินดี
D/F# 
ที่เธอได้รัก
Em 
กันใหม่
 
แล
Dm7 
ะขอบคุณเธอ
จริง ๆ ที่เคย
Bm 
รักกัน
 
ถึงแม้ไ
Am 
ม่นานเท่าไร
มันก็สวย
Cadd9 
งาม

 
ตอน
G6 
จบที่เจอนั้นไม่ได้เหมือน
Cadd9 
ที่ต้องการ
 
เจ็บ
G6 
ปวดแต่มันก็มีความหมาย
Cadd9 
 
ทุก
G6 
วินาทีที่เราเคยใช้ด้
Cadd9 
วยกัน
 
อยากให้รู้ว่
าฉันไม่เคยจะเสียดาย

 
ถึง
Cadd9 
จะพยายามเหนี่ยวรั้งไว้นานแค่ไหน
Bm 
 
สุดท้าย
Am 
ก็ต้องปล่อยมือไปจากกัน
Cm 
  
 
 

( ซ้ำ * )

 
อยากบอกว่ารัก
Em 
เธอเท่าไร
 
ฉันก็คง
Am 
ต้องเก็บมันไว้
Bm 
 
รอฟังเธอพูด
ลา  
   

 
ก็คงมีเ
พียงคำอวยพร
Amaj7 
 อยากให้เธอนั้น
F#m 
โชคดี
 
ให้เ
ธอพบ
รักแท้พบคน
C#m 
ที่ดี 
 
ได้มีชี
Bm 
วิตที่ตรง
ใจ
 
มีเ
พียงความยินดีที่
E/G# 
เธอได้รัก
F#m 
กัน 
 
ใหม่
Em 
 
และขอบคุณเธอ
จริง ๆ ที่เคย
C#m 
รักกัน
 
ถึงแม้ไ
Bm 
ม่นานเท่าไร
 มันก็สวย
งาม

 
แค่คำ
Bm 
อวยพรให้โชค
C#m 
ดี
 
ที่จะใช้แ
Bm 
ทนคำคำนี้..
 รักเธอหมดหัวใจ
Asus2 

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend