คอร์ดเพลง ขวากหนาม – Hyper

  
Text   

INTRO | A B | E | ( 2 Times )
INTRO | A B | E C#m | A B | E | A B |

 
เธอ
ยังมองหาใครอยู่
C#m 
 
ฉันอยากรู้..
 ว่าเธอ
ได้เจอหรือเปล่า
 
เขา
คนนั้นหรือดีพ
 
ดีกว่าฉัน
 ที่รัก
C#m 
เธอ
 
อยากให้รู้ว่
าคงไม่เจอ
 ไม่มีวัน

INSTRU | A B |

 
* ฉันรู้ว่
าเธอก็คงต้องการ
C#m 
 
ไปกับเขา
 และเธอ
ก็ตัดสินใจ
 
จากฉัน
ไปเพื่อมีใ
คร
 
เธอคงอยาก
พบรักที่ยิ่ง
C#m 
ใหญ่
 
อยากให้รู้ไว้
 ว่าฉัน
จะคอยขวางทาง


 
** ทาง
ใดที่เธอ
จะมีความสุข
กับเขา
 
ทาง
นั้นจะมีฉั
นคอยกั้น
กลาง
 
เธอ
เป็นดอกไม้
ฉันจะเป็น
ขวากหนาม
 
ทิ่มแทง
C#m 
 ให้เขาต้องปวดใจ
 
ให้เขาทิ้งเธอไป
ให้เขาไม่รักเธอ

INSTRU | A B | E | ( 2 Times )
INSTRU | A B | E C#m | A B | E | A B |

( * ) ( ** )

 
ทิ่มแทง
C#m 
ให้เขาต้องปวดใจ
 
ให้เขาทิ้งเธอไป
ให้เขาไม่รักเธอ

INSTRU | E | C#m |

 
ให้เ
ขาทิ้งเธอไป
ให้เขาไม่รักเธอ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend