คอร์ดเพลง ในหลวงของแผ่นดิน – รวมศิลปิน

  
Text   

INTRO | D Dmaj7 D7 G |
INTRO | G F#m | D A |

 
มอง
เห็นพระเจ้าอยู่หัว
Dmaj7 
 
ท่ามกลางคนมืดมัว
D7 
 เหมือนเห็นแสงทองส่อง
 
ใจ
Gm 
 ตื้นตันเพียงได้มอง
 
พนมมือทั้งสอง
 ก้มลงกราบด้วยหัว
ใจ

 
มอง
 พระผู้ทรงเมตตา
Dmaj7 
 
เฝ้าดูแลประชา
D7 
 ทั่วอาณาใกล้ไกล
B7 
 
เมื่อยามอ่อนล้า
Em 
 หมดหวัง
พระองค์อยู่เป็น
F#m 
 หลักนำหัวใจ
 
ยึด
Em 
เหนี่ยวอยู่ภายในว่าวันพรุ่งนี้
ยังมีหวัง

 
ใน
หลวงของแผ่นดิน
F#m 
 
หล่อรวมให้เม็ด
Am 
ดินทรายกลายเป็น
D7 
แผ่นดินที่ยิ่ง
ใหญ่
 
หยดน้ำ
Gm 
 หยาดเหงื่อพระองค์
F#m 
หยดลงที่ไหน
 
ทุกข์ร้อน
Em 
จะพลันสลายทุกข์ภัยจะไม่
อาจ
แผ้ว
พาน
F#m 

 
ใน
หลวงของแผ่น
F#m 
ดิน
 
ทรงเป็นที่รัก
Am 
และที่พึ่งพิง
D7 
ให้เราแสน
นาน
 
ตั้งแต่เล็ก
G#dim 
 จนโตจำได้ทุกอย่าง
F#m 
 
ใต้
ร่มพระบริบาล
Em 
 สุขสราญ
ด้วยความร่มเย็น

INSTRU | E G#m | Bm C# F#m | A D | B |

 
ใน
หลวงของแผ่น
G#m 
ดิน
 
ทรงเป็นที่รัก
Bm 
และที่พึ่งพิง
E7 
ให้เราแสน
นาน
 
ตั้งแต่เล็ก
 จนโต
จำได้ทุกอย่าง
G#m 
 
ใต้ร่ม
C# 
พระบริบาล
F#m 
 สุขสราญ
ด้วยความร่มเย็น
 

 
แผ่นดินนี้
คือบ้าน 
 
คือแดน
G#7 
สวรรค์ 
 
แสนสุข
C#m 
ใจ
 
มีทุกอย่าง
F#m 
ที่ดีเพราะใคร
 ฉันจะไม่ลืม

INSTRU | Bb Em A | Ab Bb Ab Bb |

 
ใน
Eb 
หลวงของแผ่น
Gm 
ดิน
 
หล่อรวมให้เม็ด
Bbm 
ดินทรายกลายเป็น
Eb 
แผ่นดินที่ยิ่งใหญ่
Ab 
 
หยด
Abm 
น้ำ 
 
หยาดเหงื่อพระองค์
Gm 
หยดลงที่ไหน
C7 
 
ทุกข์ร้อน
Fm 
จะพลันสลายทุกข์ภัยจะไม่
Bb 
อาจแผ้วพา
Ab 
 
ใน
Eb 
หลวงของแผ่นดิน
Gm 
 
ทรงเป็นที่รัก
Bbm 
และที่พึ่งพิง
Eb 
ให้เราแสนนาน
Ab 
 
ตั้งแต่เล็ก
Ab 
 จนโต
Bb 
จำได้ทุกอย่าง
Gm 
 
ใต้ร่ม
Cm 
พระบริบาล
Fm 
 สุขสราญ
Bb 
ด้วยความร่มเย็น
Eb 
 
Bb 
 
แผ่นดินนี้
Eb 
คือบ้าน 
 
คือแดน
G7 
 สวรรค์ 
 
แสนสุขใจ
Cm 
 
มีทุ
Fm 
กอย่างที่ดีเพราะใคร
Bb 
 ฉันจะไม่ลืม
Eb 

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend