ค้นหาคอร์ดกีตาร์

ค้นหาคอร์ดกีตาร์แบบง่ายๆ แค่พิมพ์ชื่อคอร์ด
Chords will show here
Help & How to
ชื่อคอร์ด (A – G) ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่
:1, :2, :3 … = (โคลอน) : ตามด้วยตัวเลข เพื่อแสดงตำแหน่งคอร์ดอื่น ๆ เช่น C:2, C:3, Am7:4 ฯลฯ
# = sharp
b = flat
m = minor
maj = major
sus = suspended
dim = diminished
aug = augmented
add = extensions
รูปแบบอื่นๆ บน คอร์ดหลัก:
m, 6, m6, 69, 7, m7, maj7, 7b5, 7#5, m7b5, 7b9, 9, m9, maj9, add9, 13, sus2, sus4, dim, dim7, aug
15 votes