หน้าแรก » พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ » คอร์ดเพลง ทุกยาม – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง ทุกยาม – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
เพลง ทุกยาม
ศิลปิน พงษ์สิทธิ์ คำภีร์


INTRO | A | A7 | D | Bm | E |
INTRO | F#m | D | E | E |

 
ที่
รัก..
A7 
..เธอรู้ฉันมั่น
คง
Bm 
..รักด้วยเหตุ
ผล
F#m 
..เธออยู่ในอา
รมณ์ 
 
ของ
ฉัน 
 
ทุกยาม 

 
ที่
รัก..
A7 
..เธอฝันถึงเรื่อง
ใด
Bm 
..จะปืนไปเก็บไ
ว้
F#m 
..มาทูนหัวให้เ
ธอ 
 
เส
มอ 
 
ทุกยาม 

 
ที่
รัก..
A7 
..ร้องไห้เพราะเหตุใ
Bm 
..เขาไม่สนใ
F#m 
..ในรักที่เธอ
ให้ 
 
ให้เ
ขา 
 
ทุกยาม

INSTRU | Bm | D | E |

 
*  
F#m 
..เธอร้องแทบขาดใ
F#m 
..โศกใดปาน
นี้
F#m 
..ฉันร้องแทบขาดใ
F#m 
..โศกใดปาน
นี้
Bm 
 

 
**  
F#m 
รู้..ก็รู้อ
ยู่ 
 
ว่าเธอไม่รัก
ฉัน 
 
เขาไม่รักเ
ธอ
Bm 
..เธอยังรักเ
ขา ฉันรักเธอ ทุกยาม

INSTRU | A | A7 | D | Bm | E |
INSTRU | Bm | D | F#m | D |

( *, ** )

รักเธอ ทุกยาม.. ที่
รัก…

เนื้อเพลง
ที่รัก เธอรู้ฉันมั่นคง
รักด้วยเหตุผล
เธออยู่ในอารมณ์ ของฉัน ทุกยาม 

ที่รัก เธอฝันถึงเรื่องใด
จะปืนไปเก็บไว้
มาทูนหัวให้เธอ เสมอ ทุกยาม 

ที่รัก ร้องไห้เพราะเหตุใด
เขาไม่สนใจ
ในรักที่เธอให้ ให้เขา ทุกยาม

* เธอร้องแทบขาดใจ โศกใดปานนี้
ฉันร้องแทบขาดใจ โศกใดปานนี้ 
รู้ก็รู้อยู่ ว่าเธอไม่รักฉัน
เขาไม่รักเธอ เธอยังรักเขา
ฉันรักเธอ ทุกยาม

ดนตรี

( * )

รักเธอ ทุกยาม ที่รัก
เพลง ทุกยาม – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา