อันดับเพลงไทย 🔥
ยอดวิว
513 ล้านวิว
504 ล้านวิว
467 ล้านวิว
400 ล้านวิว
396 ล้านวิว
392 ล้านวิว
388 ล้านวิว
380 ล้านวิว
378 ล้านวิว
322 ล้านวิว
318 ล้านวิว
317 ล้านวิว
315 ล้านวิว
312 ล้านวิว
311 ล้านวิว
311 ล้านวิว
296 ล้านวิว
294 ล้านวิว
293 ล้านวิว
269 ล้านวิว
260 ล้านวิว
259 ล้านวิว

คอร์ดเพลง Comeback - Tong Pattarapol

Tong Pattarapol | Comeback

INTRO | Emaj7 | D#m | C#m | F# |


Emaj7คิดถึงในแววตาคู่นั้น

คิดถึงD#mเสียงที่ฉันนั้นเคยได้ฟัง

คิดถึงC#mทุกทุกการกระทำ

ที่เราF#สองเคยมีต่อกัน


Emaj7คิดถึงเรื่องที่เราทะเลาะ

คิดถึงD#mตอนที่ฉันได้เป็นคนง้อ

คิดถึงC#mฝันที่มีเธอรอ อยู่ในF#ทุกค่ำคืน


หากวัEmaj7นนี้ ถ้าเธอนั้นD#mยังอยู่

อยู่ตรงC#mนี้อยากให้เธอได้F#ฟัง


ช่วยกลับมาอีกEmaj7ครั้ง กลับมาได้D#mไหม

อ้อนวอนแลC#mะขอให้เธอโปรดF#จงเห็นBใจ 

อยู่ด้วยกันตรEmaj7งนี้ อีกทีได้D#mไหม

ขอร้องช่วยฉัC#mนเถอะ.. F#

Comeback to me...


INSTRU | Emaj7 | D#m | C#m | F# |

หากวัEmaj7นนี้ ถ้าเธอD#mนั้นยังอยู่

อยู่ตรC#mงนี้อยากให้เธอได้F#ฟัง


ช่วยกลับมาอีกEmaj7ครั้ง กลับมาได้D#mไหม

อ้อนวอนแลC#mะขอให้เธอโปรดF#จงเห็นBใจ 

อยู่ด้วยกันตรEmaj7งนี้ อีกทีได้D#mไหม

ขอร้องช่วยฉัC#mนเถอะ.. F#

Comeback to me..


INSTRU | Emaj7 | D#m | C#m | F# |

INSTRU | Emaj7 | D#m | C#m | F# |


ช่วยกลับมาอีกEmaj7ครั้ง กลับมาได้D#mไหม

อ้อนวอนแลC#mะขอให้เธอโปรดF#จงเห็นBใจ 

อยู่ด้วยกันตรEmaj7งนี้ อีกทีได้D#mไหม

ขอร้องช่วยฉัC#mนเถอะ.. F#

Comeback to me...


OUTRO | Emaj7 | D#m | C#m | F# | Emaj7 |

OUTRO (Comeback to me...)