อันดับเพลงไทย 🔥
ยอดวิว
513 ล้านวิว
504 ล้านวิว
467 ล้านวิว
400 ล้านวิว
396 ล้านวิว
392 ล้านวิว
388 ล้านวิว
380 ล้านวิว
378 ล้านวิว
322 ล้านวิว
318 ล้านวิว
317 ล้านวิว
315 ล้านวิว
312 ล้านวิว
311 ล้านวิว
311 ล้านวิว
296 ล้านวิว
294 ล้านวิว
293 ล้านวิว
269 ล้านวิว
260 ล้านวิว
259 ล้านวิว

คอร์ดเพลง ไม่เคยลืม - MODEL

MODEL | ไม่เคยลืม

INTRO | E | A | E | A |


ผิดไEหม ถ้าฉันยังไAม่ลืม

ผิดไEหม ถ้าฉันยังจำได้ทุAกอย่าง

โกรธไEหม ถ้าฉันยังอยากมีเAธออยู่ข้าง ๆ

โกรธC#mไหม ถ้าฉันยังรักแค่เพียBงเธอ


Aารลืมใครสักคนทำไม่มันยG#mากจัง

AวามลำพังทำไมมันเหงาเหลืBอเกิน..


Eว่าจะผ่านไปได้ในG#mแต่ละวัน

เธอรู้C#mไหมฉันทรมานเหG#mลือเกิน

ฉันร้อAงไห้ ฉันฟูมฟาย ฉันG#mคิดถึงC#mเธอ

ฉันF#mทรมาน.. GdimฉันจะขาBดใจ


แค่EลืมทำไมมันยาG#mกจัง

ยิ่งมอC#mงดูรูปเรา ยิ่งร้อG#mงไห้

ไม่พAร้อมยอมรับความจริง

ไม่G#mพร้อมยอมรับว่าC#mเธอมีใคร

ไม่F#mพร้อมยอมรับ ว่าสุBดท้าย..

เราต้องเลิกกัน..

INSTRU | C#m | G#m | A | E |

INSTRU | C#m | G#m | A Am | B |


Aารลืมใครสักคนทำไม่มันยG#mากจัง

AวามลำพังทำไมมันเหงาเหลืBอเกิน..


Eว่าจะผ่านไปได้ในG#mแต่ละวัน

เธอรู้C#mไหมฉันทรมานเหG#mลือเกิน

ฉันร้อAงไห้ ฉันฟูมฟาย ฉันG#mคิดถึงC#mเธอ

ฉันF#mทรมาน.. GdimฉันจะขาBดใจ


แค่EลืมทำไมมันยาG#mกจัง

ยิ่งมอC#mงดูรูปเรา ยิ่งร้อG#mงไห้

ไม่พAร้อมยอมรับความจริง

ไม่G#mพร้อมยอมรับว่าC#mเธอมีใคร

ไม่F#mพร้อมยอมรับ ว่าสุBดท้าย..

เราต้องเลิC#mกกัน.. G#m


ไม่พF#mร้อมยอมรับ ว่าสุดท้Bาย..

เราต้องจากกัน...


OUTRO | E | A | E | A |