อันดับเพลงไทย 🔥
ยอดวิว
513 ล้านวิว
504 ล้านวิว
467 ล้านวิว
400 ล้านวิว
396 ล้านวิว
392 ล้านวิว
388 ล้านวิว
380 ล้านวิว
378 ล้านวิว
322 ล้านวิว
318 ล้านวิว
317 ล้านวิว
315 ล้านวิว
312 ล้านวิว
311 ล้านวิว
311 ล้านวิว
296 ล้านวิว
294 ล้านวิว
293 ล้านวิว
269 ล้านวิว
260 ล้านวิว
259 ล้านวิว

คอร์ดเพลง แค่แฟนเก่า - บาส คร๊าบ

บาส คร๊าบ | แค่แฟนเก่า

Tune to Eb

INTRO | A | E | F#m | D |


เป็นจั่งAได๋อยู่กับเขา สEบายดีบ่เจ้า

ได้ยินF#mข่าว ว่าเขาทำร้าDยใจ

เป็นจั่งAได๋ ตั้งแต่เฮาเลิกกันEไป

เจ้าถิ่มอ้ายไปมีผู้F#mใหม่

เจ้าเป็นจั่งDได๋ โฮEวว..


ได้F#mยินข่าวว่าเEขาตบตี

ทำร้Dายเจ้าเรื่อยAมา

ตอนอยู่กับเจ้าBmอ้ายเป็นเทวดา

แต่มื้อDนี้ เจ้ากลายเป็นหมา ย้อนว่าฮัEกเขา..


อยู่กับเAขาอย่าเอาแต่ใจ

เดี๋ยวโดนทำF#mร้ายแผลยังบ่เซา

เคียดให้Bmกันกะค่อยเว้า

อ่อยเอาEใจเขาดี ๆ เด้อหล่า

อยู่กับเAขาอย่าเอาแต่ใจ

เดี๋ยวถูกทำF#mร้ายให้ทรมาน

อ้ายสงBmสารคนเคยฮักกัน

แต่อ้ายDนั้นเฮ็ดหยังบ่Eได้..

เพราะอ้ายเป็นแค่แฟAนเก่า.. E


INSTRU | D | A | D | E |

INSTRU | A | D | F#m E | D | E |


ได้F#mยินข่าวว่าเEขาตบตี

ทำร้Dายเจ้าเรื่อยAมา

ตอนอยู่กับเจ้าBmอ้ายเป็นเทวดา

แต่มื้อDนี้ เจ้ากลายเป็นหมา ย้อนว่าฮัEกเขา..

อยู่กับเAขาอย่าเอาแต่ใจ

เดี๋ยวโดนทำF#mร้ายแผลยังบ่เซา

เคียดให้Bmกันกะค่อยเว้า

อ่อยเอาEใจเขาดี ๆ เด้อหล่า

อยู่กับเAขาอย่าเอาแต่ใจ

เดี๋ยวถูกทำF#mร้ายให้ทรมาน

อ้ายสงBmสารคนเคยฮักกัน

แต่อ้ายDนั้นเฮ็ดหยังบ่Eได้..

เพราะอ้ายเป็นแค่แฟAนเก่า..


บ่มีสิทธิ์เDว้า..

แค่แฟAนเก่า ได้แต่ห่วงอยู่ห่Eาง ๆ

แค่แฟนF#mเก่า ได้แต่จอบแนมสอบถDาม

ติดตEาม.. แค่นั้น.. โว้..


อยู่กับเAขาอย่าเอาแต่ใจ

เดี๋ยวโดนทำF#mร้ายแผลยังบ่เซา

เคียดให้Bmกันกะค่อยเว้า

อ่อยเอาEใจเขาดี ๆ เด้อหล่า

อยู่กับเAขาอย่าเอาแต่ใจ

เดี๋ยวถูกทำF#mร้ายให้ทรมาน

อ้ายสงBmสารคนเคยฮักกัน

แต่อ้ายDนั้นเฮ็ดหยังบ่Eได้..

เพราะอ้ายเป็นแค่แฟF#mนเก่า.. D

แค่แฟAนเก่า.. โEววว..

แค่แฟAนเก่า..