อันดับเพลงไทย 🔥
ยอดวิว
513 ล้านวิว
504 ล้านวิว
467 ล้านวิว
400 ล้านวิว
396 ล้านวิว
392 ล้านวิว
388 ล้านวิว
380 ล้านวิว
378 ล้านวิว
322 ล้านวิว
318 ล้านวิว
317 ล้านวิว
315 ล้านวิว
312 ล้านวิว
311 ล้านวิว
311 ล้านวิว
296 ล้านวิว
294 ล้านวิว
293 ล้านวิว
269 ล้านวิว
260 ล้านวิว
259 ล้านวิว

คอร์ดเพลง แค่เกือบ - เนม สุรพงศ์

เนม สุรพงศ์ | แค่เกือบ

INTRO | Em | C D | ( 4 Times )


Em  เจ้าหายไปจากชีวิต

  อ้ายแCล้ว ตั้งดน.. D

Em  แต่ยังบ่ดน พอที่สิเฮ็ด

  ให้อ้ายCลืมเจ้าได้.. D

Em  ฮู้โตตลอด ว่าบ่มีทาง

  ที่เจ้าสิอ่Cวยโงกลับมาใหม่.. D

Am  คงสิเหลือแค่อ้ายกับหัวใจ

  ที่Dยัง.. งมงาย..


Cmaj7หาวิธีหลุดจากความปวดร้าว

Bmเฮ็ดทุกอย่าง เพื่อสิจบจากเขา

จนเAmหลือภาพเจ้าลาง ๆ C

ลังเทื่อคือจั่งสิDลืม..


กะแค่เEmกือบ แต่ยังบ่Cลืม

ทุกครั้งยังน้ำตาGซึมเมื่อนึกถึงภาพเก่Dา ๆ

กะแค่เEmกือบ ว่าสิลืมฮักเCฮา

ยังวนอยู่ลูปเGก่า ๆ ตื่นเช้ามายังคิDดฮอด

กะแค่เEmกือบ แต่มันลืมบ่ไCหว

เบิ่ดสุห้องหัวGใจ มันยังฮักแต่เDจ้า

จบแล้วน้อชาEmตินี้.. D

คันบ่ตาCยจากกัน.D.. คงสิบ่หลุดพ้น


INSTRU | Em | D | C | C D | ( 2 Times )


Em  เหลือเพียงซากความหลัง

  ที่มันได้พัCงสลาย.. D

Em  กับลมหายใจที่เหลือเอาไว้

  เพื่อคิDด.. ฮอดเธอ

Em  ภาวนากับใจเจ้าของ

  ให้ลืมเรื่องราวเขาไCปเสมอ

Am  แม้สุดท้ายใจอ้ายต้องเจอ

  ความทDรมาน..


Cmaj7หาวิธีหลุดจากความปวดร้าว

Bmเฮ็ดทุกอย่าง เพื่อสิจบจากเขา

จนเAmหลือภาพเจ้าลาง ๆ

( จนเหลือภาพเจ้าลาง ๆ ) C

ลังเทื่อคือจั่งสิDลืม..


กะแค่เEmกือบ แต่ยังบ่Cลืม

ทุกครั้งยังน้ำตาGซึมเมื่อนึกถึงภาพเก่Dา ๆ

กะแค่เEmกือบ ว่าสิลืมฮักเCฮา

ยังวนอยู่ลูปเGก่า ๆ ตื่นเช้ามายังคิDดฮอด

กะแค่เEmกือบ แต่มันลืมบ่ไCหว

เบิ่ดสุห้องหัวGใจ มันยังฮักแต่เDจ้า

โอ้ละน้อ ชาEmตินี้.. D

คันบ่ตาCยจากกัน.. โDอ้ว..


กะแค่เEmกือบ แต่ยังบ่Cลืม

ทุกครั้งยังน้ำตาGซึมเมื่อนึกถึงภาพเก่Dา ๆ

กะแค่เEmกือบ ว่าสิลืมฮักเCฮา

ยังวนอยู่ลูปเGก่า ๆ ตื่นเช้ามายังคิDดฮอด

กะแค่เEmกือบ แต่มันลืมบ่ไCหว

เบิ่ดสุห้องหัวGใจ มันยังฮักแต่เDจ้า

จบแล้วน้อชาEmตินี้.. D

คันบ่ตาCยจากกัน.. โDอ้วว..

คงสิบ่หลุดพ้น..


OUTRO | Em | C D | ( 4 Times )