อันดับเพลงไทย 🔥
ยอดวิว
513 ล้านวิว
504 ล้านวิว
467 ล้านวิว
400 ล้านวิว
396 ล้านวิว
392 ล้านวิว
388 ล้านวิว
380 ล้านวิว
378 ล้านวิว
322 ล้านวิว
318 ล้านวิว
317 ล้านวิว
315 ล้านวิว
312 ล้านวิว
311 ล้านวิว
311 ล้านวิว
296 ล้านวิว
294 ล้านวิว
293 ล้านวิว
269 ล้านวิว
260 ล้านวิว
259 ล้านวิว

คอร์ดเพลง เรือกระดาษ - เรืองฤทธิ์ บุญรอด / เขียนไขและวานิช

เรืองฤทธิ์ บุญรอด / เขียนไขและวานิช | เรือกระดาษ

Capo #1

INTRO | G | G |


หากฉันเป็นดั่งAmเรือกระดาษ

ล่องลCอยไปตามสายGลม

สุขสมเพียงชั่วAmคราวไม่อาจ

ปรารถCนาได้ดั่งใจหGวัง


ก็ให้ล่องลอยดั่งAmเป็นอากาศ

ไม่ปรารถCนาจะไปถึงGฝั่ง

จะคอยรับเธอส่งให้Amถึงปลายทาง

ฝั่งCฝันที่เธอเลือกเดิน


INTRO | G | G |


ถ้าฉันเป็นเช่นAmเรือกระดาษ

อาจลCอยคว้างกลางทะGเล

คลื่นซัดเทสาดAmโหมกระหน่ำ

เพียงCใด ไม่คิดหลีกGหนี

ยังคงล่องลอยดั่งAmเป็นอากาศ

อาจCจม หายในนGที

ให้เธอพบเจอสิ่งAmที่ต้องการ

สุขCนั้นเพียงได้ร่วมทาง

INSTRU | G | G | G |

INSTRU | Am C | G | ( 4 Times )


หากฉันเป็นดั่งAmเรือกระดาษ

ล่องลCอยไปตามสายGลม

สุขสมเพียงชั่วAmคราวไม่อาจ

ปรารถCนาได้ดั่งใจหGวัง


ก็ให้ล่องลอยดั่งAmเป็นอากาศ

ไม่ปรารถCนาจะไปถึงGฝั่ง

จะคอยรับเธอส่งให้Amถึงปลายทาง

ฝั่งCฝันที่เธอเลือกเดิน


INSTRU | G | G |


ถ้าฉันเป็นเช่นAmเรือกระดาษ

อาจลCอยคว้างกลางทะGเล

คลื่นซัดเทสาดAmโหมกระหน่ำ

เพียงCใด ไม่คิดหลีกGหนี

ยังคงล่องลอยดั่งAmเป็นอากาศ

อาจCจม หายในนGที

ให้เธอพบเจอสิ่งAmที่ต้องการ

สุขCนั้นเพียงได้ร่วมทGาง..


ให้เธอพบเจอสิ่งAmที่ต้องการ

สุขCนั้นเพียงได้ร่วGมทาง..