อันดับเพลงไทย 🔥
ยอดวิว
513 ล้านวิว
504 ล้านวิว
467 ล้านวิว
400 ล้านวิว
396 ล้านวิว
392 ล้านวิว
388 ล้านวิว
380 ล้านวิว
378 ล้านวิว
322 ล้านวิว
318 ล้านวิว
317 ล้านวิว
315 ล้านวิว
312 ล้านวิว
311 ล้านวิว
311 ล้านวิว
296 ล้านวิว
294 ล้านวิว
293 ล้านวิว
269 ล้านวิว
260 ล้านวิว
259 ล้านวิว

คอร์ดเพลง เรวัตตะฮักนะลีลาวดี - เบลล์ นิภาดา x เจมส์ จตุรงค์

เบลล์ นิภาดา x เจมส์ จตุรงค์ | เรวัตตะฮักนะลีลาวดี

INTRO | C | Am | F G | C |

INTRO | C Em | Am G | F G | C |


อ้ายฮักเจ้าอีCหลี ลีลาEmวดีน้องฮักอ้าAmยบ่

กะGฮักคือกันล่ะเFนาะ คั่นน้องบ่Gฮัก คงบ่กล้Emาเว้า

เจ้าคนชั้นCสูง เปรียบดังนกAmยูง อ้ายมันนCกเจ่า

เซAmาสาเรวัตตะอย่าเCว้า

แบ่งชน แบ่งเGผ่า เฮาคนคืCอกัน


คั่นเว้าจังCซั่น กะให้ยืEmนยันได้บ่น้Amอนาง

ให้ลีGลาวดีเฮ็ดหFยัง เว้ามาอยากGฟัง สิเEmฮ็ดให้ผ่าน

หอมแก้มอ้ายไAmด้บ่

หึย กะอายคนเA7นาะ ไผสิกล้าปาDmนนั้น

เห็นEmบ่ล่ะ เจ้าบ่ฮักกัน แค่อ้ายให้หGอม ยังบ่เฮ็Cดให้


น้องสิหอมกDmะได้.. แต่อ้ายห้ามหอมผู้Gอื่น

อ้ายสิEmหอมข้ามวันข้าAmมคืน

เดี๋ยวแม่น้อDmงตื่น สิเป็นเรื่อEmงใหญ่

อ้ายคนต่ำต้Gอย ได้ฮักกับEmเจ้า บ่ย่านควาAmมตาย

จังแม่นเพิ่นปากหวานเป็Cนฮ้าย

น้องกะฮักอ้Gาย ยอมตายEmนำพี่

อ้ายฮักเจ้าอีCหลี ลีลาEmวดี อ้ายเว้าจาAmกใจ

อิหยัGงนะ บ่ชัดเว้าใFหม่

เรวัตฮักGไผ เว้าใหม่เดี๋Emยวนี้

ตั้งใจฟังAmเด้อ อ้ายฮักผู้A7สาวชื่อลีDmลาวดี

หยับเข้Amามา มีแนวบอEmกพี่

ผู้บ่าวลีลาGวดี ชื่อเCรวัตตะ


INSTRU | Dm | G Em | Am Dm | Em |

INSTRU | G Em | Am | C G | C |


น้องสิหอมกDmะได้.. แต่อ้ายห้ามหอมผู้Gอื่น

อ้ายสิEmหอมข้ามวันข้าAmมคืน

เดี๋ยวแม่น้อDmงตื่น สิเป็นเรื่อEmงใหญ่

อ้ายคนต่ำต้Gอย ได้ฮักกับEmเจ้า บ่ย่านควาAmมตาย

จังแม่นเพิ่นปากหวานเป็Cนฮ้าย

น้องกะฮักอ้Gาย ยอมตายEmนำพี่


อ้ายฮักเจ้าอีCหลี ลีลาEmวดี อ้ายเว้าจาAmกใจ

อิหยัGงนะ บ่ชัดเว้าใFหม่

เรวัตฮักGไผ เว้าใหม่เดี๋Emยวนี้

ตั้งใจฟังAmเด้อ อ้ายฮักผู้A7สาวชื่อลีDmลาวดี

หยับเข้Amามา มีแนวบอEmกพี่

ผู้บ่าวลีลาGวดี ชื่อเCรวัตตะ


OUTRO | Am A7 | Dm Am | Em G | C |